Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że usługi weterynaryjne, określone w grupowaniu jako „pozostałe usługi weterynaryjne”, świadczone na rzecz powiatowego lekarza weterynarii w zakresie nadzoru nad ubojem, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 8,5%.

Usługi weterynaryjne nadzorujące ubój zwierząt a stawka ryczałtu

Wnioskodawcą jest lekarz weterynarii, który prowadzi własną działalność gospodarczą która nie jest zakładem leczniczym dla zwierząt. Podatnik świadczy usługi weterynaryjne na rzecz powiatowego lekarza weterynarii. Działalność opiera się na nadzorze nad ubojem zwierząt rzeźnych, zgodnie z ustawą o inspekcji weterynaryjnej. Przy świadczeniu usług, lekarz weterynarii nie jest pracownikiem inspekcji, lecz działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Zadania mężczyzny obejmują szeroki zakres czynności związanych z nadzorem nad ubojem, począwszy od kontroli informacji o łańcuchu pokarmowym, poprzez nadzór nad higieną i jakością wody, aż po audyty procedur oraz urzędowe kontrole w zakresie inspekcji.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS, jaką stawką ryczałtu powinien być opodatkowany przychód uzyskany z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych, związanych z nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych. Mężczyzna uznał, że jego usługi powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5%, argumentując, że usługi mają charakter weterynaryjny i nie są związane bezpośrednio z badaniami i analizami technicznymi.

KIS: nadzór nad ubojem jako usługa weterynaryjna podlega 8,5 % stawce ryczałtu

Według oceny organu podatkowego, przedstawione stanowisko przez podatnika było prawidłowe. KIS uznała, że usługi weterynaryjne świadczone przez lekarza weterynarii, obejmujące nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, kwalifikowały się do opodatkowania 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Organ podatkowy odwołał się do definicji działalności gospodarczej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do zasad klasyfikacji usług według PKWiU, gdzie szczegółowo zdefiniowano, co wchodzi w zakres usług weterynaryjnych. KIS wskazała, że do każdej działalności gospodarczej należy przypisać odpowiedni symbol PKWiU, co pozwala na jednoznaczne określenie formy opodatkowania.

Organ podkreślił, że klasyfikacja usług zgodnie z PKWiU miała kluczowe znaczenie dla określenia właściwej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Organ zauważył, że lekarz weterynarii świadczący usługi nadzoru nad ubojem wykonywał specjalistyczne czynności, wymagające odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, które były bezpośrednio związane z opieką zdrowotną nad zwierzętami, natomiast nie z badaniami oraz analizami technicznymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.891.2023.3.MT