Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że świadczenia przekazane przez męża na zaspokojenie potrzeb utrzymania rodziny po ustanowieniu rozdzielności majątkowej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Środki na utrzymanie rodziny przekazywane przez męża

Wnioskodawczyni jest mężatką, która od 2021 roku żyje w rozłączeniu z mężem, nie prowadząc wspólnego gospodarstwa domowego. Ma dwójkę małoletnich dzieci, z którymi mieszka, podczas gdy obydwoje małżonkowie pracują zawodowo i przyczyniają się do utrzymania rodziny. W kontekście planowanego ustanowienia rozdzielności majątkowej, wnioskodawczyni zadała pytanie, czy przekazywane przez męża środki na utrzymanie rodziny będą podlegały opodatkowaniu.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło, czy po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, w świetle opisanej sytuacji, będzie ona musiała odprowadzać podatek dochodowy od środków przekazanych przez męża na zaspokojenie potrzeb utrzymania rodziny.

Stanowisko wnioskodawcy opierało się na przekonaniu, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny objęte są wyłączeniem z opodatkowania, jednak ze względu na dominujące interpretacje, zwolnienie to nie miałoby zastosowania po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu

Stanowisko Dyrektora KIS było zgodne z przedstawionym przez wnioskodawczynię. Podkreślił, że zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu, chyba że są wyłączone na mocy konkretnych przepisów. W opisanej sytuacji, świadczenia na utrzymanie rodziny po ustanowieniu rozdzielności majątkowej nie są objęte wyłączeniem z opodatkowania, ponieważ przestaje istnieć wspólność majątkowa małżeńska, która jest warunkiem zastosowania takiego wyłączenia.

Uzasadnienie organu podatkowego opiera się na interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wskazano, że zwolnienie z opodatkowania dotyczy wyłącznie świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, które wynikają z małżeńskiej wspólności majątkowej. Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, wspólność ta przestaje istnieć, eliminując podstawę dla zastosowania zwolnienia.

"W konsekwencji, uzyskiwane przez Panią od męża po ustanowieniu rozdzielności majątkowej świadczenie na zaspokajanie kosztów utrzymania rodziny będzie stanowiło dla Pani przychód z innych źródeł określony w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem świadczenie to będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej.

Tym samym, uzyskiwane przez Panią świadczenie będzie stanowiło przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który należy wykazać w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok, w którym nastąpiła jego wypłata na zasadach ogólnych według skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z innymi dochodami uzyskanymi w tym roku." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Ocena stanowiska wskazuje na zgodność interpretacji organu podatkowego z obowiązującymi przepisami oraz na konsekwencję w zastosowaniu zasad interpretacji prawnej. Stanowisko to podkreśla, że ustanowienie rozdzielności majątkowej skutkuje koniecznością opodatkowania świadczeń na utrzymanie rodziny, co jest istotne dla osób rozważających taką zmianę w swoim statusie prawnym.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/