Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatek poniesiony na rozliczenie umowy leasingu naczepy, która uległa zniszczeniu w wypadku drogowym, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Wydatek na umowę leasingu a kosz podatkowy

Wnioskodawcą jest właściciel firmy transportowej, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu ciężarowego towarów. W ramach działalności mężczyzna korzystał z samochodu ciężarowego oraz naczepy, które były przedmiotem leasingu operacyjnego. Niestety, w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez jednego z kierowców, naczepa uległa zniszczeniu, natomiast ubezpieczyciel uznał szkodę za całkowitą. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie pokryło całkowitego kosztu naczepy, co zmusiło właściciela do dopłaty z własnych środków, aby zakończyć umowę leasingową.

Mężczyzna skierował pytanie do KIS, czy istnieje możliwość zaliczenia kwoty dopłaty do firmy leasingowej na pokrycie niezapłaconej części przez ubezpieczyciela, wynikającej z rozliczenia umowy leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko wnioskodawcy opiera się na przekonaniu, że poniesiony wydatek, jako koszt ostatecznego rozliczenia umowy leasingu naczepy, powinien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

KIS: wydatek na leasing zniszczonej naczepy zaliczony do kosztów firmy

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że kwota wynikająca z rozliczenia umowy leasingu po kradzieży przedmiotu leasingu stanowiła koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. KIS wskazała, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego, stanowią koszt podatkowy, o ile umowa spełnia warunki wynikające z przepisów dotyczących leasingu operacyjnego. Ponadto, organ podatkowy zauważył, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują bezpośrednio sytuacji, gdy przedmiot leasingu zostaje zniszczony, dlatego zastosowanie znajdują ogólne zasady zaliczania wydatku do kosztu podatkowego, tj. wydatek ma służyć osiągnięciu przychodu lub zachowaniu lub zabezpieczeniu źródeł przychodów w przyszłości.

Dodatkowo, KIS odwołała się do przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi jeżeli po wydaniu korzystającemu, rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji korzystający zobowiązany był do zapłaty kwoty rozliczeniowej, którą należało uznać za koszt związany z umową leasingową i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.796.2023.2.PS