Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że udzielanie pożyczek przez spółki kapitałowe, będące czynnymi podatnikami VAT, choć zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Udzielanie pożyczek przez spółki kapitałowe a VAT

Polska spółka kapitałowa, zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Spółka ta, dotychczas skupiająca się na inwestycjach długoterminowych, zawarła umowę pożyczki z inną polską spółką kapitałową, podlegającą opodatkowaniu VAT. Umowa pożyczki została zawarta na terytorium Polski, z możliwością udzielania kolejnych pożyczek w przyszłości.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy udzielając pożyczki na rzecz innego podmiotu gospodarczego, działając jako podatnik VAT, wykonuje czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Dodatkowo, wnioskodawca chciał wiedzieć, czy taka czynność może korzystać ze zwolnienia od VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT.

Wnioskodawca, opierając się na art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, uznał, że udzielając pożyczek, działa jako podatnik VAT, a udzielanie pożyczek stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca wskazał również, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, udzielanie pożyczek powinno korzystać ze zwolnienia od VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy potwierdziła, że udzielanie pożyczek przez spółki kapitałowe, które są czynnymi podatnikami VAT, zasadniczo podlega opodatkowaniu VAT, jako odpłatne świadczenie usług. Organy podatkowe podkreśliły, że każda czynność niebędąca dostawą towarów, w tym udzielanie pożyczek, stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Takie czynności muszą spełniać dwa warunki: musi istnieć bezpośredni związek między świadczoną usługą a otrzymanym wynagrodzeniem oraz nabywca musi być bezpośrednim beneficjentem świadczenia.

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, organy podatkowe potwierdziły, że usługi udzielania pożyczek mogą korzystać ze zwolnienia od VAT. Wskazano, że zwolnienie to ma charakter przedmiotowy, co oznacza, że czynność udzielania pożyczek jest zwolniona od podatku niezależnie od tego, kto jest pożyczkodawcą. Interpretacja ta opierała się na analizie przepisów ustawy o VAT oraz na wcześniejszych orzeczeniach i interpretacjach podatkowych, które potwierdzały, że udzielanie pożyczek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach tej działalności podlega opodatkowaniu VAT, ale korzysta ze zwolnienia na mocy przepisów ustawy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.58.2024.1.MG