Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że otrzymanie udziałów w spółce w przypadku zakończenia bytu trustu będzie dla wnioskodawcy neutralne podatkowo.

Udziały w spółce rezydenta podatkowego Republiki Cypru

Stan faktyczny przedstawia sytuację wnioskodawcy, rezydenta Wielkiego Księstwa Luksemburga, który posiada udziały w spółce rezydenta podatkowego Republiki Cypru. Wnioskodawca, wraz z rodzicami, jest właścicielem 100% udziałów w tej spółce. Planuje on założenie trustu zgodnie z prawem cypryjskim, do którego wniesie swoje udziały. Rozważa również przeprowadzkę do Polski, co uczyniłoby go polskim rezydentem podatkowym.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło, czy otrzymanie udziałów w spółce w przypadku zakończenia bytu trustu będzie dla niego neutralne podatkowo. Wnioskodawca argumentował, że trust jest instytucją prawną znaną z prawa cypryjskiego, a otrzymanie udziałów po jego zakończeniu będzie równoważne z ich wcześniejszym przekazaniem do trustu. Podkreślił, że pozostanie właścicielem ekonomicznym udziałów przez cały okres trwania trustu, co potwierdza neutralność podatkową zdarzenia.

Brak charakteru darowizny

Dyrektor KIS uznał, że otrzymanie udziałów w spółce w przypadku zakończenia bytu trustu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ nie będzie miało charakteru darowizny ani nie będzie wynikać z żadnego innego tytułu wymienionego w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Uzasadnienie interpretacji indywidualnej oparte było na analizie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz Kodeksu cywilnego. Organ podatkowy szczegółowo zbadał opisane okoliczności, wskazując, że przekazanie udziałów w spółce w związku z zakończeniem bytu trustu nie spełnia kryteriów darowizny ani innych tytułów nabycia. Podkreślono, że trust, na którym opiera się operacja, nie podlega bezpośrednio przepisom polskiej ustawy o podatku od spadków i darowizn, zważywszy na jego specyfikę zgodnie z prawem cypryjskim.

"Skoro więc – jak Pan wskazał – nabywanie przez Pana udziałów Spółki w przypadku zakończenia bytu Powiernika nie przybierze formy darowizny, ani innych tytułów nabycia wymienionych w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to otrzymywanie przez Pana udziałów nie będzie podlegało regulacjom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Zatem, nabycie przez Pana (jako beneficjenta Trustu) udziałów Spółki, będzie dla Pana neutralne podatkowo w oparciu o przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn." - wskazał organ.

Podsumowanie

W ocenie stanowiska organu podatkowego należy podkreślić jego prawidłowość. Organ skrupulatnie zastosował przepisy prawa podatkowego i dokładnie zbadał przedstawione okoliczności. Uznanie braku podstaw do opodatkowania otrzymania udziałów w spółce jako kluczowego wniosku potwierdza zrozumienie dla funkcjonowania trustu w kontekście prawa cypryjskiego, co jest istotnym aspektem w analizie podatkowej tej sprawy.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/