Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że przekazanie pracownikom voucherów oraz prezentów nie będzie stanowić dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Vouchery i prezenty dla pracowników a PIT

Spółka planuje przekazać swoim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nagrody jubileuszowe w postaci voucherów do restauracji. Jednostkowa wartość vouchera dla pracownika będzie mieściła się w przedziale kwoty 300-600 zł w zależności od rocznicy. Firma zamierza również od nowego roku przekazywać pracownikom prezenty rzeczowe dla pracowników z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, ślubu, narodzin dziecka, przejścia na emeryturę, jubileuszu spółki, Mikołajek, Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny. Prezenty stanowić będą między innymi: walizki, plecaki, naczynia kuchenne, perfumy i inne kosmetyki, zegarki, sprzęt elektroniczny, czapki, kocyki, zabawki edukacyjne dla dzieci.

Firma argumentowała, że w związku z przekazaniem pracownikom voucherów lub prezentów nie powstanie u nich przychód w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym na pracodawcy nie będą spoczywały obowiązki płatnika związane z obliczeniem i pobraniem zaliczki na podatek dochodowy. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Wyłączenie z opodatkowania PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, żeprzekazanie pracownikom voucherów oraz prezentów nie będzie stanowić dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że źródłem przychodów jest m.in. stosunek pracy, a przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zaznaczył również, że za przychody ze stosunku pracy uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące przysporzeniem majątkowym.

Następnie organ wyjaśnił, że w art. 2 ustawy o PIT przewidziane zostały sytuacje, w których uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w PIT. Wśród wyłączeń wskazanych w tym przepisie ust. 1 pkt 3 wskazane zostały przychody podlegające przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

KIS odniosła się również do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W wyroku tym wskazano, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Darowizny na rzecz pracowników, takie jak vouchery czy prezenty, które nie stanowią dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

„Z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanie pracownikom Voucherów oraz Prezentów nie będzie stanowić dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, na Państwu, jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006505489,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-23-lutego-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP3-2-4011-1141-2023-1-JK3.html