Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że rodzic samotnie wychowujący dziecko ma prawo do preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko a prawo do preferencyjnego rozliczenia

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej zwrócił się do KIS mężczyzna będący ojcem 9-letniego syna, który po rozwodzie z żoną, stał się osobą samotnie wychowującą dziecko. Syn, uczący się w drugiej klasie szkoły podstawowej, pozostawał pod stałą, codzienną opieką ojca, który zajmował się jego wychowaniem, edukacją oraz opieką zdrowotną. Matka, mimo przyznanego przez sąd prawa do kontaktów, nie uczestniczyła aktywnie w życiu dziecka, ograniczając swoje działania do płacenia alimentów.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło możliwości skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Wnioskodawca był przekonany, że spełnia wszystkie warunki pozwalające na takie rozliczenie i oczekiwał potwierdzenia tej tezy od organu podatkowego.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy organ podatkowy wskazał, że ustawodawca przewidział możliwość preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego dla osób samotnie wychowujących dzieci pod pewnymi warunkami. Kluczowymi czynnikami są tu: status cywilny rodzica (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba separowana lub osoba, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności) oraz faktyczne samotne wychowywanie dziecka w roku podatkowym.

Z analizy przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa wynikało, że spełniał wszystkie wymogi niezbędne do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Podstawą do takiego rozstrzygnięcia był art. 6 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który szczegółowo określa warunki skorzystania z omawianej ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.965.2023.3.ACZ