Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychody z działalności gospodarczej agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 15%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie przychodów - agent ubezpieczeniowy

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako agent ubezpieczeniowy. Wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi sklasyfikowane zostały pod symbolem PKWiU 66.22.10.0 – usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Na 2022 rok i kolejne lata przedsiębiorca wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ramach prowadzonej działalności podatnik zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników, którzy wykonują czynności związane z istotą zawodu agenta ubezpieczeniowego.

Mężczyzna był zdania, że do przychodów osiągniętych w roku 2022 i latach kolejnych z prowadzonej działalności gospodarczej ma prawo zastosować opodatkowanie stawką ryczałtu w wysokości 15%. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 15%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, żeprzychody z działalności gospodarczej agenta ubezpieczeniowego podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 15%.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zaznaczył, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ww. ustawy: „ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów".

Następnie organ wskazał, że w Sekcji K Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawarty jest m.in. Dział 66 – usługi wspomagające usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, natomiast grupowanie 66.22.10.0 obejmuje usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Z uwagi na to organ stwierdził, że świadczone przez wnioskodawcę usługi należą według PKWiU do sekcji K, a do usług tych zastosowanie znajduje stawka, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

„Resumując – przychody z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 15%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006464456,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-31-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL2-2-4011-809-2023-2-AA.html