Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na zakup pompy insulinowej, sensorów i telefonu do obsługi pompy mogą zostać odliczone od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Wydatki na zakup pompy insulinowej i sensorów a odliczenie od podatku

Syn podatnika, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej choruje na cukrzycę, co skutkuje posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności. Aby zarządzać poziomem glikemii, lekarz zalecił stosowanie pompy insulinowej współpracującej z sensorami cukru. Wnioskodawca zakupił nową pompę i telefon do jej obsługi, a także regularnie zaopatrywał się w niezbędne sensory. Wszystkie wydatki zostały pokryte z jego dochodów i nie zostały zwrócone z żadnych innych źródeł.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy ma możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup pompy insulinowej, sensorów i specjalnie zakupionego telefonu do obsługi pompy. Uważał, że ma prawo odliczyć te wydatki, argumentując że zalecenie lekarza potwierdza, że zakupione urządzenia są niezbędne w rehabilitacji i ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, co powinno umożliwić skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, potwierdzając, że wskazane wydatki kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja KIS opierała się na analizie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazując, że wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych oraz indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji mogą być odliczane od dochodu, pod warunkiem, że nie zostały pokryte z innych źródeł. Kluczowym aspektem jest udowodnienie związku wydatków z niepełnosprawnością oraz ich niezbędność w codziennym funkcjonowaniu i rehabilitacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.5.2024.1.MB