Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mogła przejść od samego początku swojego funkcjonowania, na ryczał od dochodów spółek, tj. estoński CIT.

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. a estoński CIT

Wnioskodawca w celu rozwoju firmy rozważa przekształcenie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Planowaną formą opodatkowania spółki powstałej z przekształcenia będzie ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tj. estoński CIT. Przedmiotem działalności nowo powstałej spółki będzie kontynuacja dotychczasowego profilu działalności jednostki tzn. hurtowa i detaliczna sprzedaż materiałów elektro-instalacyjnych oraz świadczenie usług m.in. w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych, czy pomp ciepła. Majątek nowo powstałej spółki będzie się składał tylko z majątku powstałego z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową.

Przedsiębiorca argumentował, że spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia, będzie mogła przejść od samego początku swojego funkcjonowania na ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, o którym mowa w rozdziale 6b ustawy o CIT. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Możliwość przejścia na ryczał od dochodów spółek

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mogła przejść od samego początku swojego funkcjonowania, na ryczał od dochodów spółek.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o CIT. Zaznaczył, że warunki, które musi spełniać spółka, aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek zostały określone w art. 28j ust. 1 ustawy o CIT. Jednocześnie podkreślił, że art. 28k ust. 1 pkt 5 tej ustawy wyłącza wprost niektóre kategorie podatników z zakresu podmiotowego tej regulacji.

Następnie organ zauważył, że przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. nie jest czynnością restrukturyzacyjną wymienioną w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Z uwagi na to, stwierdził, że spółka z o.o. powstała z przekształcenia prowadzonej przez wnioskodawcę jednoosobowej działalności gospodarczej, nie będzie podlegała wyłączeniu spod możliwości wyboru ryczałtu od dochodów spółek na podstawie art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

„Tym samym spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mogła przejść od samego początku swojego funkcjonowania, na ryczał od dochodów spółek” - podsumował organ.

Źródło: Czy nowo powstała spółka z o.o. z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie mogła przejść od samego początku swojego funkcjonowan... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.695.2023.2.MK - (interpretacje.pl)