Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przychody osiągane z tzw. działalności nieewidencjonowanej mogą być traktowane jako "inne źródła przychodów" i opodatkowane zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzyskiwane przychody a działalność nieewidencjonowana

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który planuje rozpocząć działalność nieewidencjonowaną. Jego zamiar opiera się na przekonaniu, że działalność , ze względu na niski przychód i brak konieczności rejestracji, może zostać zakwalifikowana jako niepodlegająca standardowym wymogom podatkowym dla działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności nieewidencjonowanej ma stanowić uzupełnienie głównego źródła przychodu, jakim jest praca na etacie.

Podatnik skierował pytanie do organu podatkowego czy istnieje możliwość zaklasyfikowania przychodów z takiej działalności jako "inne źródła przychodów", zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że możliwe jest prowadzenie działalności nieewidencjonowanej, a uzyskane przychody mogą być opodatkowane jako przychody z innych źródeł.

KIS: przychody z działalności nierejestrowanej są traktowane jako "inne źródła przychodów"

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że działalność, którą prowadził podatnik, spełniła kryteria działalności nierejestrowanej zgodnie z prawem przedsiębiorców, co pozwalało na opodatkowanie przychodów jako "inne źródła przychodów". Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, działalność nie jest traktowana jako gospodarcza, jeśli przychód z tej działalności nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia w żadnym miesiącu i jeśli wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Organ podatkowy potwierdził, że mężczyzna spełnił określone warunki w ustawie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie dochody podlegają opodatkowaniu, chyba że są wyłączone na mocy określonych przepisów. KIS wskazała, że art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że "inne źródła" są jednym z możliwych źródeł przychodów. Organ podatkowy podkreślił, że przychody z działalności nierejestrowanej mogły być klasyfikowane jako "inne źródła".

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.46.2024.3.PS