Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że wydatki na posiłki regeneracyjne i napoje izotoniczne poniesione przez ratownika medycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na osobisty charakter wydatków oraz brak związku przyczynowo-skutkowego.

Wydatki na posiłki i napoje izotoniczne

Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi ratownika medycznego i członka zespołu wyjazdowego pogotowia rachunkowego. Wykonując pracę, mężczyzna spożywa posiłki regeneracyjne oraz uzupełnia płyny (spożycie płynów sięga kilkudziesięciu butelek napojów izotonicznych w skali miesiąca - w trakcie jednego 12-godzinnego dyżuru ratownik spożywa około 4-6 butelek napoju izotonicznego). Biuro rachunkowe prowadzące księgowość firmy wnioskodawcy poddało pod wątpliwość zasadność odliczenia kosztów związanych z zakupem posiłków regeneracyjnych oraz napojów (w tym izotonicznych), uzasadniając to stwierdzeniem, że ilość napojów może sugerować, iż ich zakup jest prowadzony na cele prywatne niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zainteresowany był zdania, że może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem posiłków regeneracyjnych czy napojów w (tym izotonicznych). Argumentował, że charakter jego pracy, związany ze znacznym obciążeniem psychicznym i fizycznym uzasadnia konieczność zakupu posiłków regeneracyjnych i napojów izotonicznych w celu uzupełnienia braków organizmu. Jednakże, aby utwierdzić się w swoim przekonaniu, podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

Wydatki niezaliczone do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że wydatki na posiłki regeneracyjne i napoje izotoniczne poniesione przez ratownika medycznego w ramach działalności gospodarczej nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PIT. Zaznaczył, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Następnie organ wskazał, że w przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Na podstawie opisu stanu faktycznego sprawy oraz powołanych przepisów prawa KIS stwierdziła, że przedmiotowe wydatki związane z zakupem posiłków czy napojów dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą, czyli dla wnioskodawcy, mają charakter wydatków osobistych związanych z zaspokojeniem potrzeb żywieniowych, ponieważ niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, każda osoba musi spożywać posiłki oraz przyjmować napoje. Dlatego też wydatki takie stanowią spełnienie zwykłych, normalnych potrzeb danej osoby fizycznej.

„Zatem wydatki poniesione na zakup posiłków regeneracyjnych czy napojów (w tym izotonicznych) nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez Pana działalnością gospodarczą i nie są wydatkami ponoszonymi w celu powstania lub zwiększenia przychodów oraz zabezpieczenia, lub zachowania źródła przychodów. Brak w tym przypadku związku przyczynowo-skutkowego wyklucza możliwość zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej” - podsumował organ.

Źródło: Możliwości zaliczenia wydatków na posiłki regeneracyjne i napoje izotoniczne do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. - Interpretacja - 0114-KDIP3-1.4011.23.2024.1.MS2 - (interpretacje.pl)