Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśnia, że wynagrodzenie za udział w zajęciach sportowych organizowanych przez klub sportowy prowadzony przez Fundację podlega zwolnieniu od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fundacja zarządza klubem sportowym

Wnioskodawcą w sprawie jest fundacja, która jest organizacją pozarządową niezarejestrowaną jako czynny podatnik VAT, działającą w obszarze sportu i kultury fizycznej. Nie prowadzi działalności komercyjnej, a wszystkie uzyskane nadwyżki finansowe są przeznaczane na realizację celów statutowych. Fundacja zarządza klubem sportowym oferującym głównie zajęcia grupowe.

Wnioskodawca zapytał, czy pobierane wynagrodzenie za udział w zajęciach sportowych jest zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Fundacja argumentowała, że jej działalność jest ściśle związana z celami statutowymi, nie ma charakteru komercyjnego ani nie generuje zysków, a wszystkie środki są reinwestowane w rozwój sportu.

Stanowisko wnioskodawcy opierało się na interpretacji prawa oraz orzecznictwie, które potwierdzały możliwość zwolnienia od VAT dla organizacji niekomercyjnych, świadczących usługi sportowe. Fundacja podkreśliła, że jej działania były zgodne z wymogami ustawy o VAT, ponieważ były konieczne do organizacji i uprawiania sportu, były świadczone na rzecz osób fizycznych i nie były nastawione na osiąganie zysku.

Usługi mogą korzystać ze zwolnienia od VAT

Dyrektor KIS w swojej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko fundacji za prawidłowe. Wskazał, że na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi świadczone przez kluby sportowe, które są konieczne do uprawiania sportu i nie są nastawione na osiąganie zysku, mogą korzystać ze zwolnienia od VAT. Organ podatkowy podkreślił, że działalność Fundacji spełnia wymogi przewidziane w ustawie, ponieważ usługi te są ściśle związane ze sportem, świadczone na rzecz osób uprawiających sport i nie mają na celu osiągania zysku.

"Wobec spełnienia przesłanki podmiotowej, jak też przedmiotowej wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, do organizowanych przez Państwa zajęć sportowych objętych zakresem wniosku ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług przewidziane w wyżej wymienionym przepisie. W związku z tym, wynagrodzenie pobierane za uczestnictwo w ww. zajęciach sportowych prowadzonych przez Państwa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Działania Fundacji, skupiające się na promocji sportu i kultury fizycznej, niekomercyjnym charakterze świadczonych usług oraz reinwestowaniu wszelkich nadwyżek w realizację celów statutowych, uzasadniają zastosowanie zwolnienia od VAT. Interpretacja ta potwierdza, że ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku dla działalności sportowej o charakterze pożytku publicznego, co ma znaczący wpływ na rozwój i promocję aktywności fizycznej w społeczeństwie.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/