Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że odsetki ustawowe za opóźnienie, związane z nieważnością umowy kredytowej denominowanej we frankach szwajcarskich (CHF), nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Odsetki za opóźnienie z tytułu nieważnej umowy kredytowej a PIT

Kredytobiorcy zawarli umowę kredytu denominowaną w CHF, której celem był zakup lokalu mieszkalnego oraz garażu. Następnie zawarto aneks do umowy, zwiększając kwotę kredytu. Kwota została wypłacona w złotówkach, ale wartość wyrażona była w CHF. Po kilku latach po konsultacji z kancelarią adwokacką i nieudanej próbie ugody z bankiem, kredytobiorcy wnieśli pozew przeciwko bankowi, dochodząc nieważności umowy. Sąd Okręgowy uznał umowę za nieważną i nakazał rozliczenie według teorii dwóch kondykcji, a także zasądził odsetki za opóźnienie.

Kredytobiorcy, zwrócili się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, aby dowiedzieć, czy otrzymane odsetki ustawowe za opóźnienie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mając na uwadze art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważali, że odsetki ustawowe za opóźnienie nie podlegają opodatkowaniu.

Stanowisko KIS

Stanowisko organu podatkowego potwierdziło prawidłowość stanowiska wnioskodawców. Organ wskazał na zasadę powszechności opodatkowania, podkreślając, że wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu. Zgodnie z interpretacją, odsetki otrzymane przez wnioskodawców, będące wynikiem nieważności umowy kredytowej, nie powodują przyrostu majątkowego, a jedynie kompensują wcześniej poniesione koszty. Tym samym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki te są zwolnione od podatku dochodowego.

W uzasadnieniu organ podatkowy odwołał się do przepisów dotyczących definicji przychodu, dochodu, a także do specyfiki umowy ugody i jej skutków podatkowych. Podkreślono, że ugoda nie tworzy nowego stosunku prawnego, lecz odnosi się do istniejącego stosunku, dążąc do jego rozwiązania poprzez wzajemne ustępstwa.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.19.2024.2.ŁS