Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługa chowu koni świadczona przez rolnika ryczałtowego jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Usługi chowu koni świadczonych w ramach działalności gospodarczej

Wnioskodawcą w sprawie jest osoba fizyczna, prowadząca gospodarstwo rolne i będąca rolnikiem ryczałtowym. Posiada 14 ha ziemi, z czego 10 ha na własność oraz 4 ha w dzierżawie. Głównym zajęciem w gospodarstwie jest uprawa łąk na siano dla koni oraz chów koni na terenie obejmującym pastwiska z wiatami i instalacje wspomagające chów, takie jak ujeżdżalnia i lonżownik. Na terenie gospodarstwa planowana jest również budowa budynku z boksami dla koni.

Pytanie wnioskodawcy dotyczyło możliwości zwolnienia z podatku VAT usługi chowu koni świadczonych w ramach działalności gospodarczej jako rolnik ryczałtowy.

Wnioskodawca argumentował, że świadczone przez niego usługi pensjonatu dla koni powinny być zwolnione z VAT, odwołując się do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Uważał, że jego działalność w zakresie chowu koni w pełni kwalifikuje się do takiego zwolnienia.

Przysługuje zwolnienie od podatku VAT

Dyrektor KIS uznał, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe.

Organ podatkowy odwołał się do odpowiednich przepisów prawa podatkowego, takich jak art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 2 pkt 19, art. 2 pkt 21 oraz art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazał, że rolnik ryczałtowy jest zwolniony z podatku VAT w zakresie świadczenia usług rolniczych, zgodnie z wymienionymi przepisami. Ponadto, organ podatkowy podkreślił, że usługi chowu koni, które wnioskodawca świadczy, mieszczą się w definicji usług rolniczych, a dodatkowo nie obejmują usług weterynaryjnych, usług podkuwania koni ani prowadzenia schronisk dla zwierząt. Zatem wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy.

"Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy pozwala stwierdzić, że skoro jest Pan rolnikiem ryczałtowym i w ramach prowadzonej działalności rolniczej świadczy Pan usługi chowu koni (prowadzenia pensjonatu dla koni) sklasyfikowane w PKWiU z 2015 r. do grupowania 01.62.10.0 jako usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, oraz nie wykonuje Pan usług weterynaryjnych ani usług podkuwania koni, ani nie prowadzi Pan schronisk dla zwierząt, to w ramach świadczenia tych usług może Pan korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Analiza przeprowadzona przez organ podatkowy jest rzetelna i precyzyjna, uwzględniając wszystkie istotne aspekty sytuacji wnioskodawcy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Decyzja ta potwierdza, że działalność związana z chowem koni, świadczona przez rolnika ryczałtowego, może korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, co jest istotne dla wielu prowadzących podobną działalność gospodarczą.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/