Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wynajem krótkoterminowy nieruchomości stanowi najem prywatny, ponieważ nie ma charakteru zorganizowanego oraz ciągłego, więc podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wynajem krótkoterminowy a ryczałt

Wnioskodawczynią jest kobieta, która stała się współwłaścicielką nieruchomości położonej w atrakcyjnej lokalizacji, na której znajduje się budynek z częścią mieszkalną przeznaczoną do wynajmu krótkoterminowego, głównie turystom. Parter tego budynku już jest wynajmowany na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Po przeniesieniu własności nieruchomości i podpisaniu umowy, wnioskodawczyni stała się wyłącznym użytkownikiem części mieszkalnej, z zamiarem wynajmu krótkoterminowego. Podatniczka zamierza ogłaszać dostępność apartamentu przez popularne portale ogłoszeniowe, nie planując świadczenia dodatkowych usług dla najemców ani współpracy z podmiotami zarządzającymi nieruchomościami. Warto zaznaczyć, że wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości przeznaczonych do wynajmu.

Podatniczka skierowała pytanie do KIS czy planowany wynajem krótkoterminowy apartamentu można zakwalifikować jako najem prywatny, podlegający opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawczyni podkreśliła, że działania związane z wynajmem nie są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły oraz nie są świadczone dodatkowe usługi dla najemców, więc planowany krótkoterminowy wynajem apartamentu kwalifikuje się jako najem prywatny, który nie stanowi działalności gospodarczej i powinien być opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

KIS: wynajem krótkoterminowy nieruchomości stanowi najem prywatny

Według oceny organu podatkowego, przedstawione stanowisko przez kobietę było prawidłowe. KIS uznała, że krótkoterminowy najem apartamentu nie spełniał przesłanek uznania go za działalność gospodarczą. Zamiast tego organ uznał, że najem należało traktować jako najem prywatny, co oznacza, że uzyskany przychód z tego tytułu podlegał opodatkowaniu jako przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, jako odrębne źródło przychodów. W przypadku wnioskodawczyni, która wynajmuje apartament celem zaspokojenia własnych potrzeb finansowych i utrzymania nieruchomości, nie zachodziły przesłanki działalności gospodarczej. Dodatkowo, brak zatrudnienia pracowników, brak oferowania dodatkowych usług, oraz charakter okazjonalny najmu świadczą, że działalność nie była prowadzona w sposób zorganizowany oraz ciągły.

Organ podatkowy uznał, że przychody z najmu apartamentu należy opodatkować jako przychody ewidencjonowane, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznacza to, że kobieta miała obowiązek opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% lub 12,5% w zależności od wysokości uzyskanych przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.10.2024.2.MST