Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych przez gminę stanowi działalność gospodarczą oraz czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku, lecz gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu.

Odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych przez gminę

Gmina, będąc czynnym podatnikiem VAT, realizuje projekt budowlany polegający na budowie publicznego parkingu. Projekt ten, obejmujący m.in. parking dla samochodów osobowych, miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz autobusów, chodniki, monitoring wizyjny i oświetlenie, jest finansowany zarówno ze środków własnych gminy, jak i ze środków zewnętrznych. W związku z tym, gmina wystąpiła z wnioskiem o interpretację podatkową, chcąc uzyskać potwierdzenie swojego stanowiska w zakresie opodatkowania VAT działalności związanej z udostępnianiem miejsc parkingowych oraz możliwości odliczenia VAT naliczonego.

W swoim wniosku gmina zadała dwa pytania. Po pierwsze, czy odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych będzie stanowić działalność gospodarczą oraz czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z tego podatku. Po drugie, zapytała, czy przysługuje jej pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Gmina argumentowała, że odpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanowi działalność gospodarczą oraz czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, co jest potwierdzone przez interpretacje indywidualne i orzecznictwo. Dodatkowo, zasada neutralności podatku VAT ma zapewnić równość przedsiębiorcom w zakresie obciążenia podatkowego, co pozwala gminie na pełne odliczenie VAT naliczonego.

Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego

W odpowiedzi, organ podatkowy potwierdził stanowisko gminy, uznając, że udostępnianie miejsc parkingowych za opłatą jest czynnością opodatkowaną VAT. Organ podatkowy szczegółowo odwołał się do przepisów prawa podatkowego, definiując udostępnianie miejsc parkingowych jako usługę podlegającą opodatkowaniu oraz potwierdzając, że gmina jako podatnik VAT ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego. Uzasadnienie organu było rzetelne i przekonujące, uwzględniając wszystkie istotne kwestie związane z opodatkowaniem VAT w kontekście przedstawionego wniosku.

"Z uwagi na powyższe przysługuje/będzie przysługiwało Państwu pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na Inwestycję, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak wskazano wcześniej, działają Państwo w charakterze podatnika podatku VAT, a dokonywane zakupy pozostają w związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Podsumowując, interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dostarcza cennych wytycznych dla gmin i innych podmiotów publicznych rozważających realizację podobnych projektów, zapewniając pewność co do opodatkowania VAT i prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/