Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że dział badań i rozwoju w firmie produkującej płyny do e-papierosów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy dla zużywanych podczas testów organoleptycznych płynów, pod warunkiem że są one przeznaczone do badań naukowych lub są związane z jakością produktu.

Testowanie płynów do e-papierosów a zwolnienie od akcyzy

Wnioskodawcą jest spółka, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji płynów do e-papierosów, znanych również jako "liquidy". Są to gotowe produkty przeznaczone do bezpośredniego użycia w e-papierosach, zawierające składniki takie jak glikol propylenowy, gliceryna roślinna, aromaty, mentol, kannabidiol CBD, a niekiedy także nikotynę o farmaceutycznej czystości. W ramach swojej działalności, spółka planuje utworzenie działu badań i rozwoju (R&D) w składzie podatkowym, który miałby za zadanie tworzenie nowych koncepcji i receptur, opracowywanie technik wytwarzania oraz testowanie organoleptyczne nowych smaków liquidów.

W związku z planowanymi działaniami, spółka zwróciła się z pytaniem do KIS czy w ramach działalności R&D możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy dla zużywanych podczas testowania organoleptycznego płynów do papierosów elektronicznych. Wnioskodawca jest zdania, że działalność R&D polegająca na zużywaniu liquidów w ramach testów organoleptycznych powinna korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

KIS: płyny do e-papierosów do badań naukowych są zwolnione z akcyzy

Według oceny organu podatkowego, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. KIS uznała, że zwolnienie od akcyzy miało zastosowanie z chwilą przeznaczenia płynu do papierosów elektronicznych do wspomnianych badań. Organ podkreślił przy tym, że zwolnienie to nie jest bezwarunkowe i odnosi się wyłącznie do specyficznych przypadków określonych w ustawie, w tym sytuacji opisanej w art. 32 ust. 3 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym, która mówi o zużyciu wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający. KIS podkreśliła, że płyny do e-papierosów, bez względu na ich skład, są klasyfikowane jako wyroby akcyzowe, a zatem co do zasady podlegają opodatkowaniu akcyzą.

Organ w przedstawionej interpretacji wskazał, że zawieszenie poboru akcyzy umożliwia produkcję, przechowywanie oraz testowanie wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym bez natychmiastowego obciążania ich akcyzą. Kluczowym punktem była analiza § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, który przewiduje możliwość zwolnienia od akcyzy płynów do e-papierosów przeznaczonych do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu. Organ podatkowy wyjaśnił, że zwolnienie stosuje się z chwilą przeznaczenia płynu do badań, co oznacza, że decydujący jest zamiar wykorzystania tych płynów w działalności badawczej, co zostało jednoznacznie zaplanowane przez spółkę.

KIS określiła, że istniała potrzeba potwierdzenia przeznaczenia wyrobów akcyzowych do celów, które uprawniają do zwolnienia od akcyzy, co w przypadku spółki oznaczało przeznaczenie płynów do badań naukowych lub badań związanych z jakością produktu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.30.2024.1.MAZ