Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że nie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem odpowiedniego wizerunku stewarda mogą być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu.

Wydatki stewarda jako koszty uzyskania przychodów

Podatnik, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej prowadził jednoosobową działalność gospodarczą jako steward. Mężczyzna świadczył usługi na rzecz linii lotniczej, zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu zewnętrznego. Zakup odzieży służbowej oraz koszty związane z utrzymaniem odpowiedniego wizerunku stanowiły znaczącą część jego wydatków.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy wydatki związane z zachowaniem nienagannej prezencji takie jak odzież, kosmetyki czy dieta mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uważał, że ponoszone wydatki mają bezpośredni wpływ na osiągane przychody i są niezbędne do zachowania źródła przychodów, a więc powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Stanowisko organu podatkowego

W odpowiedzi na wniosek, organ podatkowy stwierdził, że nie wszystkie wydatki, które wnioskodawca chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kwalifikują się do tego. Wyjaśniono, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, musi spełniać kilka warunków: musi być poniesiony w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, musi pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskanymi przychodami oraz nie może znajdować się na liście wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Następnie, KIS wskazała, że wydatki na specjalnie oznakowane ubrania służbowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż są one ściśle związane z wykonywaną pracą i nie są używane prywatnie. Natomiast wydatki na pozostałe elementy garderoby, kosmetyki czy usługi nie mają bezpośredniego związku z przychodami, mają charakter osobisty i mogą być wykorzystywane prywatnie, co uniemożliwia ich zaliczenie jako koszty uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.29.2024.2.PS