Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi edukacyjne online prowadzone przez nauczycieli akademickich nie kwalifikują się do zwolnienia z VAT, jeśli mają charakter specjalistyczny i nie obejmują kształcenia powszechnego lub wyższego.

Prowadzenie kursów edukacyjnych online a zwolnienie z VAT

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniony na stanowisku adiunkta na uczelni wyższej, prowadził dodatkową działalność edukacyjną zarówno stacjonarnie, jak i online. Specjalizował się w nauczaniu o instrumentach rynku kapitałowego, ryzyku, stopie zwrotu oraz funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych. Oprócz tego, jego oferta obejmowała odpłatne kursy online, które były udostępniane na platformie internetowej.

Podatnik zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, w której zapytał, czy jako nauczyciel akademicki prowadzący pozaszkolną działalność edukacyjną online, która pokrywa się zakresem tematycznym z programem nauczania na uczelni wyższej, może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Stanowisko wnioskodawcy opierało się na przekonaniu, że prowadzone przez niego kursy online, mimo iż mają charakter specjalistyczny, są równoznaczne z nauczaniem na poziomie wyższym, ponieważ ich treść pokrywa się w znacznym stopniu z materiałem wykładanym na zajęciach uniwersyteckich. Argumentował, że jest nauczycielem akademickim wykonującym działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność, co jego zdaniem kwalifikuje go do skorzystania ze zwolnienia z VAT.

Stanowisko KIS

Odpowiedź organu podatkowego była jednak odmienna. Krajowa Informacja Skarbowa, powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdziła, że wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. Usługi edukacyjne świadczone przez wnioskodawcę nie mogły być uznane za nauczanie powszechne lub wyższe w rozumieniu przepisów o VAT.

Podkreślono, że choć kursy online prowadzone przez wnioskodawcę dotyczą tematyki zbliżonej do tej, która jest przedmiotem nauczania akademickiego, to jednak mają one charakter zbyt specjalistyczny, by mogły być traktowane jako nauczanie ogólnodostępne lub wyższe. Organ podatkowy wyjaśnił, że nauczanie, aby korzystać ze zwolnienia z VAT, musi obejmować przekazywanie wiedzy i kompetencji dotyczących obszernego i zróżnicowanego zespołu dziedzin, a także ich rozwijanie i pogłębianie, co w przypadku kursów wnioskodawcy nie miało miejsca.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.657.2023.2.ESD