Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli jest to działanie okazjonalne i nie wiąże się z działalnością gospodarczą.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a opodatkowanie VAT

Podatnik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej używał samochodu będącego przedmiotem leasingu operacyjnego. Czynsze leasingowe były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a z faktur za raty leasingowe odliczał 50% VAT. Po zakończeniu okresu leasingu wnioskodawca dokonał wykupu samochodu na cele osobiste, a następnie zdecydował się na jego sprzedaż z majątku prywatnego.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy sprzedaż pojazdu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W jego ocenie sprzedaż samochodu z majątku prywatnego, wykupionego z leasingu, nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż jest to czynność okazjonalna, niezwiązana z jego działalnością gospodarczą.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby, które samodzielnie wykonują działalność gospodarczą. Wnioskodawca, sprzedając pojazd nabyty na cele prywatne, nie dokonywał czynności w ramach działalności gospodarczej, zatem nie mógł być uznany za podatnika VAT w kontekście tej transakcji.

KIS podkreśliła, że sprzedaż majątku osobistego, która odbywa się okazjonalnie i nie ma na celu ciągłego generowania dochodu, nie kwalifikuje się jako działalność gospodarcza. Organ zaznaczył, że działalność gospodarcza obejmuje czynności wykonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych, co w przypadku wnioskodawcy nie miało miejsca.

W konkluzji, interpretacja podatkowa potwierdziła, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele osobiste, dokonywana przez osobę fizyczną w ramach zarządu własnym majątkiem osobistym, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.102.2024.2.AK