Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że kompleksowa usługa nauki języka polskiego, jako języka obcego, kończąca się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługa nauki języka polskiego jako języka obcego

Wnioskodawczyni (czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług nauczania języków obcych w postaci kursów językowych. Kobieta świadczy usługi osobiście, a także przez zatrudnionych przez nią lektorów zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Podatniczka uzyskała stosowne uprawnienie do organizowania egzaminów z języka polskiego, jako języka obcego. W związku z nabyciem przedmiotowych uprawnień planuje wprowadzić do sprzedaży kurs, który kończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu.

Zainteresowana argumentowała, że kompleksowa usługa nauki języka polskiego poprzez kurs kończący się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawiła, jest prawidłowe.

Usługa zwolniona z opodatkowania VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że kompleksowa usługa nauki języka polskiego, jako języka obcego, kończąca się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. W szczególności odniósł się do art. 43 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, który zwalnia z opodatkowania VAT usługi nauczania języków obcych, o ile nie są one wymienione w innych wyłączeniach zawartych w art. 43. Ustalił, że usługa świadczona przez podatniczkę nie jest usługą kształcenia i wychowania objętą systemem oświaty, nie jest też usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Wnioskodawczyni nie posiada statusu jednostki naukowej ani instytutu badawczego, a oferowane szkolenia nie są finansowane ze środków publicznych.

Analiza stanu faktycznego sprawy oraz konkretnych przepisów prawa pozwoliła organowi dojść do wniosku, że usługa nauczania języka polskiego jako języka obcego świadczona przez wnioskodawczynię osobiście, a także przez zatrudnionych przez nią lektorów zarówno w formie stacjonarnej, jak i online, spełnia warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29. Powyższe oznacza, że kompleksowa usługa nauczania języka polskiego, kończąca się egzaminem i wydaniem certyfikatu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

„W związku z tym, świadczone przez Panią osobiście oraz przez zatrudnionych przez Panią lektorów ww. usługi nauczania języka polskiego (jako obcego) stacjonarnie oraz w formie zdalnej (online), za pośrednictwem komunikatora internetowego, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Podsumowując, kompleksowa usługa nauki języka polskiego (jako obcego), kończąca się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy” - zakończył organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006565264,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-18-marca-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDIL1-1-4012-20-2024-2-WK.html