Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że zmiana formy prawnej organizacji na stowarzyszenie rejestrowe wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga uzyskania nowego numeru NIP.

Zmiana formy prawnej a NIP

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Początkowo, aż do roku 2016, organizacja funkcjonowała jako klub sportowy według definicji zawartej w ustawie o sporcie. W tym okresie była zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, gdzie również posiadała przydzielony numer identyfikacji podatkowej (NIP). Zmiana formy działalności z klubu sportowego na stowarzyszenie rejestrowe nastąpiła w 2016 roku, co wiązało się z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioskodawca nadal używa NIP-u, który był przydzielony mu w czasach, kiedy funkcjonował jako klub sportowy, a numer ten jest ważny i używany wyłącznie przez niego.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy po wpisie do KRS stowarzyszenie musi zmienić swój dotychczasowy numer NIP. Stowarzyszenie jest zdania, że po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego może nadal używać swojego dotychczasowego numeru NIP, gdyż jest kontynuatorem działalności wcześniejszego klubu sportowego, a zmiana ta obejmuje tylko prawne otoczenie bez wpływu na jego identyfikację podatkową.

KIS: zmiana formy prawnej wymaga uzyskania nowego numeru NIP

Według oceny organu podatkowego, przedstawione stanowisko przez wnioskodawcę było nieprawidłowe. KIS uznała, że stowarzyszenie nie spełniło warunków prawnych do zachowania swojego pierwotnego numeru NIP, co wynikało z braku przepisów umożliwiających sukcesję numeru w opisanym przypadku przekształcenia. Organ podatkowy zwrócił uwagę na to, że przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników jednoznacznie określają, że numer NIP nie przechodzi automatycznie na następców prawnych, z wyjątkiem bardzo konkretnie zdefiniowanych przypadków, takich jak przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenie klubu sportowego w stowarzyszenie rejestrowe nie mieściło się w tych wyjątkach.

Ponadto, w chwili przekształcenia klubu sportowego w stowarzyszenie rejestrowe, nie obowiązywały jeszcze regulacje prawne, które pozwalałyby na przeniesienie NIP w przypadku takiej transformacji. Przepisy, które wprowadziły możliwość sukcesji numeru NIP dla stowarzyszeń, weszły w życie dopiero w styczniu 2017 roku, czyli po zarejestrowaniu wnioskodawcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dodatkowo, organ podatkowy uznał, że zgodnie z prawem, każda zmiana formy prawnej podmiotu wymaga zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania nowego NIP lub potwierdzenia danych istniejącego numeru. Wnioskodawca nie zrealizował tego obowiązku, co stanowiło naruszenie procedury.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4018.1.2024.1.SR