Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że wystawienie faktury VAT marża i jednocześnie paragonu fiskalnego dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wystawienie faktury VAT marża i paragonu

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której sprzedaje m.in. używane samochody. Dowodem sprzedaży jest wystawiona faktura VAT marża oraz paragon w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wystawienie faktury VAT marża i jednocześnie paragonu z kasy fiskalnej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest prawidłowe.

Podatnik argumentował, że takie działanie jest prawidłowe, ponieważ kasa fiskalna służy do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a faktura VAT marża dostarcza dodatkowych informacji, takich jak typ pojazdu, numer VIN, rok produkcji, kolor nadwozia i ewentualne uszkodzenia.

Prawidłowa dokumentacja sprzedaży

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wystawienie faktury VAT marża i jednocześnie paragonu fiskalnego dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest prawidłowe.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Wyjaśnił, że obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 tej ustawy i ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży m.in. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w ww. uregulowaniu. Jest to przede wszystkim sprzedaż niedokumentowana fakturami, czyli objęta wyjątkiem od zasady, że podatnik podatku VAT zobowiązany jest do wystawienia faktur.

Następnie organ odniósł się do kwestii wystawiania faktur w tym faktur VAT marża przy jednoczesnym wystawieniu paragonu fiskalnego. Zaznaczył, że obowiązujące przepisy prawa stanowią, że podatnik może dokumentować każdą sprzedaż fakturą, jednakże w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej. W takim przypadku paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. Na podstawie powyższego KIS stwierdziła, że podatnik może wystawić fakturę VAT marża i jednocześnie paragon z kasy fiskalnej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

„Tym samym można się z Panem zgodzić, że może Pan wystawić fakturę VAT marża i jednocześnie paragon z kasy fiskalnej dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ponieważ wystawiona faktura VAT marża zawiera dodatkowo informacje: typ pojazdu, nr VIN samochodu, rok produkcji, kolor nadwozia, ewentualne uszkodzenia itp.” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006584019,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-9-kwietnia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0114-KDIP1-3-4012-90-2024-2-KP.html