Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki związane z zakupem, utrzymaniem i tresurą psa obronnego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w takiej części, w jakiej pies będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki na psa obronnego jako koszty uzyskania przychodów

Przedmiotem wniosku do Krajowej Informacji Skarbowej był przypadek przedsiębiorcy, specjalizującego się w produkcji i dystrybucji specjalistycznej odzieży roboczej. W ramach swojej działalności wnioskodawca zdecydował się na zakup i utrzymanie psa obronnego – owczarka niemieckiego. Celem obecności zwierzęcia było pilnowanie terenu posesji, na której znajdowały się maszyny oraz sprzęt o wysokiej wartości, używane w procesie produkcyjnym.

Pytanie, które wnioskodawca skierował do organu podatkowego, dotyczyło możliwości zaliczenia wydatków związanych z zakupem, utrzymaniem oraz tresurą psa do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca argumentował, że te wydatki bezpośrednio przyczyniają się do zabezpieczenia maszyn i sprzętu niezbędnego do jego działalności, a tym samym chronią jego źródło przychodu przed potencjalnymi stratami, np. kradzieżą. Stanowisko wnioskodawcy opierało się na przekonaniu, że wszystkie poniesione wydatki mają wpływ na zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodów, co czyni je kosztami uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Stanowisko KIS

W odpowiedzi na złożony wniosek, Krajowa Informacja Skarbowa przychyliła się do argumentów przedsiębiorcy. Organ podatkowy potwierdził, że wydatki związane z psem pełniącym funkcje obronne mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, w takiej części, w jakiej pies będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Organ podatkowy wskazał, że aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, nie tylko musi być on definitywny i właściwie udokumentowany, ale przede wszystkim musi istnieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między poniesieniem wydatku a ochroną źródła przychodów.

W uzasadnieniu swojej decyzji, KIS oparła się na licznych przepisach prawa podatkowego, podkreślając, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjaśniła, że chociaż art. 23 ustawy o PIT wyklucza pewne kategorie wydatków z możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatki na utrzymanie i szkolenie psa obronnego nie znajdują się wśród nich.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.109.2024.2.AG