Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż przez gminę działki wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT).

Sprzedaż działki wraz z budynkiem przez gminę a VAT

Gmina, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej planowała sprzedaż działki wraz z budynkiem, który nie był wykorzystywany do celów mieszkalnych. Budynek, wzniesiony około 30 lat temu, służył lokalnej społeczności i OSP jako świetlica. Teren działki był częściowo utwardzony i zawierał infrastrukturę komunalną.

Gmina, jako zarejestrowany czynny podatnik VAT, zapytała, czy sprzedaż działki z budynkiem będzie zwolniona od VAT. W ocenie gminy sprzedaż nieruchomości powinna być zwolniona od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, co dotyczy dostaw nieruchomości po pierwszym zasiedleniu, gdzie okres między zasiedleniem a sprzedażą wynosi co najmniej dwa lata.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że sprzedaż wskazanej przez gminę nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

KIS wyjaśniła, że zwolnienie od podatku od towarów i usług jest możliwe tylko wtedy, gdy doszło do pierwszego zasiedlenia, czyli oddania do użytkowania budynku lub budowli, i gdy od tego zdarzenia upłynęło przynajmniej dwa lata. Działka wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej spełniała te kryteria, gdyż pierwsze zasiedlenie miało miejsce około 30 lat temu, a od tego czasu obiekt nie był intensywnie modernizowany ani rozbudowywany w sposób, który zwiększałby jego pierwotną wartość o więcej niż 30%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.38.2024.2.DS