Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że kursy medyczne prowadzone przez lekarza online mogą być zwolnione z VAT. Dotyczy to kursów związanych z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych oferowanych przez zarejestrowane podmioty lecznicze.

Kursy medyczne prowadzone przez lekarza online a zwolnienie z VAT

Spółka, będąca czynnym podatnikiem VAT i zarejestrowanym podmiotem leczniczym, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, prowadziła działalność w zakresie praktyki lekarskiej oraz opieki zdrowotnej. W ramach działalności spółki planowane było uruchomienie kursów online dotyczących profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych. Kursy miały być prowadzone przez lekarza zatrudnionego w zakładzie leczniczym wnioskodawcy, który był autorem kursów i posiadał odpowiednie uprawnienia medyczne.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy sprzedaż kursów online, stworzonych i prowadzonych przez lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, będzie objęta zwolnieniem z VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa, w odpowiedzi na pytanie wnioskodawcy potwierdziła, że kursy mogą być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Organ podatkowy wyjaśnił, że zwolnieniem od podatku, o którym mowa w tym przepisie, objęte są wyłącznie te usługi w zakresie opieki medycznej, które realizują cel związany z profilaktyką, zachowaniem, ratowaniem, przywracaniem i poprawą zdrowia. Drugim kryterium pozwalającym na korzystanie z tego zwolnienia jest wykonywanie usług przez podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

"Zatem, biorąc pod uwagę fakt, że Spółka – jak wynika z opisu sprawy – jest zgłoszonym do rejestru podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, stwierdzić należy, że świadczona przez Państwa Spółkę usługa organizowania i sprzedaży kursu dotyczącego choroby (...); w przedmiocie profilaktyki i dostępnych form leczenia, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy." - wskazał organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 kwietnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.95.2024.2.AK