Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wydatki na czesne za studia oraz wynajem pokoju mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem ich odpowiedniej dokumentacji oraz wykazania bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki na czesne oraz wynajem pokoju

Wnioskodawca od 10 lat prowadzi działalność gospodarczą związaną z usługami ratownictwa medycznego. Ukończył studia z ratownictwa medycznego i pracuje na umowie (kontrakt w jednym ze szpitali). Równocześnie rozpoczął studia z pielęgniarstwa, które mają podnieść jego kwalifikacje i zwiększyć możliwości zarobkowe. W umowie kontraktowej, która go obowiązuje, zawarte są zapisy, że wykonujący podnosząc swoje kwalifikacje, może uzyskać dodatkowe wyższe kwoty od dotychczasowych stawek za pracę. Ponadto, ze względu na nocne dyżury i duże odległości do pracy (40 km od miejsca zamieszkania) mężczyzna wynajmuje pokój w pobliżu szpitala.

Zainteresowany był zdania, że może zaliczyć wydatki na czesne oraz wynajem pokoju do kosztów uzyskania przychodów. Argumentował, że wynajem pokoju pozwala na oszczędności związane z kosztami dojazdów i zużyciem paliwa. Natomiast inwestycja w edukację pozwoli na podniesienie kwalifikacji i zwiększenie stawki godzinowej po ukończeniu studiów. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska mężczyzna, skierował do organu podatkowego zapytanie, czy jego interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wydatki na czesne za studia oraz wynajem pokoju mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem ich odpowiedniej dokumentacji oraz wykazania bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności zwrócił uwagę na art. 22 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, które nie znajdują się na liście wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów (art. 23). Podkreślił, że wydatki te muszą mieć bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy z przychodem lub jego źródłem oraz być racjonalne i gospodarczo uzasadnione. Co więcej, powinny być odpowiednio udokumentowane.

Po szczegółowej analizie organ doszedł do wniosku, że wydatki na wynajem pokoju niemające charakteru wydatków osobistych spełniają przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast, wydatki na czesne za studia, jeżeli przyczynią się do zwiększenia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów i zostaną faktycznie poniesione oraz właściwie udokumentowane również będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów. W podsumowaniu KIS wskazała, że podatnik ma obowiązek prawidłowego udokumentowania opisanych we wniosku wydatków, co może zostać zweryfikowane w ewentualnym postępowaniu kontrolnym lub podatkowym.

„Reasumując, Pana stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia wskazanych we wniosku wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest prawidłowe, jednakże z tym zastrzeżeniem, że to na Panu spoczywa obowiązek prawidłowego udokumentowania opisanych we wniosku wydatków, co może zostać zweryfikowane w ewentualnym postępowaniu kontrolnym lub podatkowym” - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 marca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.59.2024.2.PS - INFORLEX Biznes Standard