Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w swojej interpretacji potwierdził, że sprzedaż myjni samoobsługowej stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT.

Myjnia - zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wnioskodawczyni, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać część przedsiębiorstwa, którym jest myjnia samoobsługowa, pozostawiając w swojej działalności inne składniki materialne i niematerialne. Myjnia generuje przychody z usług mycia pojazdów i ma przypisane koszty działalności, takie jak amortyzacja, koszty energii, gazu, wywozu ścieków i odpadów, leasing urządzeń, dzierżawa powierzchni, ochrona, serwisowanie i eksploatacja. Nabywca części przedsiębiorstwa ma zamiar nieprzerwanego kontynuowania działalności prowadzonej dotychczas przez kobietę, przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem sprzedaży.

Podatniczka uważała, że przedmiotowa transakcja sprzedaży myjni samoobsługowej mieści się w pojęciu w art. 6 pkt 1 oraz art. 2 pkt. 27e ustawy o VAT, tj. jest wyłączona przedmiotowo z tej ustawy. Argumentowała, że myjnia stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, nabywca będzie kontynuował działalność przy użyciu nabytych składników, a te składniki są samodzielnie zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, wnioskodawczyni skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Sprzedaż myjni nie podlega opodatkowaniu VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że sprzedaż myjni samoobsługowej stanowi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu VAT.

Organ podatkowy uzasadniając swoje stanowisko, odwołał się do kluczowych przepisów ustawy o VAT, w szczególności do art. 5 ust. 1 pkt 1, który określa, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, oraz do art. 6 pkt 1, który wyłącza z opodatkowania transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wyjaśnił, że zorganizowana część przedsiębiorstwa musi spełniać określone warunki, aby transakcja mogła być wyłączona z VAT, m.in. musi być wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w ramach istniejącego przedsiębiorstwa oraz musi obejmować zespół składników materialnych i niematerialnych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Następnie organ zauważył, że w przedmiotowej sprawie myjnia samoobsługowa jest wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie oraz posiada zdolność do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. Wnioskodawczyni potwierdziła, że myjnia stanowi wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, nabywca będzie kontynuował działalność przy użyciu nabytych składników, a te składniki są samodzielnie zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji KIS stwierdziła, że zostaną spełnione przesłanki do uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych związanych z myjnią samoobsługową za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a tym samym jej sprzedaż nie będzie opodatkowana VAT.

„Podsumowując, sprzedaż myjni samoobsługowej (...)będzie stanowić zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W konsekwencji planowana sprzedaż, w związku z art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług” - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.189.2024.2.MBN