Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że darowizna środków pieniężnych w gotówce od babci nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Nie wymaga również zgłoszenia ani udokumentowania, jeżeli jej wartość w ciągu 5 lat nie przekroczyła kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna środków pieniężnych od babci

Wnioskodawczyni wraz z mężem jest w trakcie załatwiania formalności związanych z kupnem domu, który będzie finansowany częściowo m.in. z darowizn. Mąż składającej wniosek otrzymał od kilku osób z rodziny z I grupy podatkowej (matka, ojciec, babcia, dziadek) darowizny, których wartość od każdej z ww. osób nie przekroczyła progu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (dotyczy okresu ostatnich 5 lat). Kobieta otrzymała również darowiznę od babci, spełniającą wyżej wymienione warunki. Darowizny zostały przekazane małżeństwu w gotówce.

Podatniczka uważała, że w tej sytuacji nie ma konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn od darowizny otrzymanej w gotówce (w kwocie zwolnionej od podatku). Jej zdaniem, nieudokumentowana darowizna w gotówce, mieszcząca się w limicie kwoty wolnej od podatku, nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, kobieta skierowała do organu podatkowego zapytanie, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Skutki podatkowe darowizny w gotówce

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że nabycie środków pieniężnych w gotówce w drodze darowizny od babci nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, opierając się na przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie od jednego zbywcy własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 36 120 zł dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Przepisy te stanowią również, że jeżeli wartość darowizny od tej samej osoby nie przekroczy tej kwoty w ciągu 5 lat, nie ma obowiązku jej zgłoszenia ani udokumentowania.

W konkluzji KIS stwierdziła, że nabycie środków pieniężnych w gotówce w drodze darowizny od babci nie wiąże się z żadnym obowiązkiem zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub udokumentowania. Warunkiem jest, aby wartość darowizny doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby, w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok, nie przekroczyła kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

„Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że opisane we wniosku nabycie przez Panią środków pieniężnych w gotówce w drodze darowizny od babci nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i nie wiąże się z żadnym obowiązkiem zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub jej udokumentowania – jeżeli istotnie wartość darowizny doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby (Pani babci) w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok nie przekroczyła kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.35.2024.1.PB