Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, sklasyfikowana pod symbolem PKWiU 35.14.10.0 korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2024 r.

Sprzedaż energii na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych

Zakład planuje rozpocząć działalność polegającą na sprawowaniu funkcji Operatora Ogólnodostępnych Stacji Ładowania oraz Dostawcy Usługi Ładowania. Działalność ta będzie realizowana przy pomocy wybudowanych i planowanych do wybudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Sprzedaż usługi ładowania będzie odbywać się na stacjach wolnego ładowania typu AC oraz stacjach szybkiego ładowania typu DC o mocy min. 75 kW. Proces ładowania obejmuje udostępnienie ładowarki, miejsca parkingowego, przepływ energii elektrycznej do akumulatora pojazdu, niezbędne wsparcie oraz obsługę techniczną.

Przedsiębiorstwo argumentowało, że na podstawie poz. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż usługi sklasyfikowanej pod numerem PKWiU 35.14.10.0 „Usługi związane z handlem energią elektryczną” podlega zwolnieniu z obowiązku fiskalizacji. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska firma, zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że sprzedaż energii elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazał, że art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nakłada ogólny obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących dla sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jednak na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ww. ustawy, Minister Finansów może zwolnić niektóre czynności z tego obowiązku, co reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Sprzedaż energii elektrycznej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych spełnia kryteria zawarte w poz. 2 załącznika do rozporządzenia, jako „Usługi związane z handlem energią elektryczną”. Ponieważ czynność ta nie została wymieniona w § 4 rozporządzenia, wnioskodawca nie jest wyłączony z prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Na podstawie powyższego KIS stwierdziła, że sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania na kasie fiskalnej do 31 grudnia 2024 r.

„Zatem, w związku ze sprzedażą energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych, sklasyfikowanej pod symbolem PKWiU 35.14.10.0 – nie będą Państwo mieli obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, ponieważ na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, w związku z poz. 2 załącznika do rozporządzenia, będą Państwo mieli prawo do zastosowania zwolnienia do ww. czynności. Ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej w odniesieniu do ww. sprzedaży będą Państwo mogli korzystać do 31 grudnia 2024 r.” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.144.2024.1.DK