Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi audytów termomodernizacyjnych jeśli nie są działalnością doradczą, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, o ile wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu.

Usługi audytów termomodernizacyjnych a zwolnienie z VAT

Podatnik, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej wykonywał usługi audytów termomodernizacyjnych. Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie wykonywania audytów na podstawie art. 113 ust. 1-12 ustawy o VAT. W jego ocenie działalność związana z wykonywaniem audytów termomodernizacyjnych, która nie ma charakteru doradztwa technicznego, powinna być zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem, że wartość sprzedaży nie przekroczy określonego limitu. Wnioskodawca zaznaczał, że audyt termomodernizacyjny polega jedynie na ocenie efektywności energetycznej budynków, bez wskazywania gotowych rozwiązań technicznych, co nie wyczerpuje znamion doradztwa technicznego.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że podatnik może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, pod warunkiem, że nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 tej ustawy, czyli m.in. usług doradczych.

Organ podatkowy wyjaśnił, że na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego działalność w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności, kwoty 200 000 zł.

Organ podatkowy uznał, że skoro wnioskodawca wykonuje audyty termomodernizacyjne bez doradztwa technicznego, a przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy ustawowego limitu, to może korzystać ze zwolnienia z VAT. Wnioskodawca musiał jednak monitorować wartość sprzedaży, aby nie przekroczyć limitu, co skutkowałoby utratą prawa do zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.202.1.KFK