Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz w podeszłym wieku świadczone w Niemczech mogą być zwolnione z VAT. Spółka, która zwróciła się z tym zapytaniem, uzyskała potwierdzenie, że jej usługi spełniają warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku a zwolnienie z VAT

Spółka, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej planowała świadczenie usług opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku zamieszkującymi w Niemczech. Usługi te miały być realizowane w domach tych osób. Faktycznymi wykonawcami usług miały być osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce, zatrudniane przez spółkę na podstawie umów zlecenia. Wynagrodzenie za pracę w Niemczech miało być określane każdorazowo przy oddelegowaniu, a dodatkowo spółka miała wypłacać zleceniobiorcom diety oraz zwrot kosztów noclegów.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku będą zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT). Zdaniem spółki, usługi te powinny być zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą i potwierdził, że usługi, które spółka zamierza świadczyć w Niemczech będą zwolnione z VAT. W swojej interpretacji KIS wskazała, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, zwolnieniu podlegają usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku świadczone w miejscu ich zamieszkania.

KIS podkreśliła, że istotne jest zarówno miejsce świadczenia usług, jak i ich charakter, który obejmuje pomoc w codziennych czynnościach życia osób potrzebujących opieki. Organ podatkowy potwierdził, że usługi, które spółka zamierza świadczyć wypełniają definicję usług opiekuńczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, a tym samym podlegają zwolnieniu z podatku.

Źródło: Interpretacja indywdualna z dnia 2 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.105.2024.3.SKJ