Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że wydatki ponoszone przez spółkę na najem miejsc parkingowych mogą być w pełni zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Decyzja ta dotyczy miejsc parkingowych przeznaczonych na użytek związany z ogólną działalnością spółki.

Najem miejsc parkingowych a koszty podatkowe

Spółka działająca w branży rachunkowo-księgowej i doradztwie podatkowym, wynajmuje przestrzeń biurową oraz miejsca parkingowe w tym samym budynku. Miejsca parkingowe przeznaczone są na rzecz pracowników firmy, jej partnerów biznesowych oraz gości, którzy uczestniczą w spotkaniach w siedzibie. Miejsca te nie są przypisane do konkretnego samochodu lub osoby, lecz oznaczone logo firmy. Koszty związane z najmem miejsc parkingowych są dokładnie dokumentowane przez faktury i umowy najmu.

Firma argumentowała, że koszty najmu miejsc parkingowych powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów, ponieważ są one związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podkreślała, że miejsca parkingowe służą do zapewnienia dostępu do biura dla pracowników i gości, co jest integralną częścią jej działalności. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie swojego stanowiska, spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej interpretacja przepisów jest zgodna z obowiązującym prawem.

Zaliczenie wydatków do KUP w pełnej wysokości

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wydatki ponoszone przez spółkę na najem miejsc parkingowych przeznaczonych na użytek związany z jej ogólną działalnością mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności zwrócił uwagę na art. 15 ust. 1, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Podkreślił, że wydatki związane z najmem miejsc parkingowych spełniają te kryteria, jako że służą one efektywnemu funkcjonowaniu działalności gospodarczej spółki.

W dalszej części interpretacji organ omówił, dlaczego wydatki te nie podlegają pod wyłączenia określone w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zaznaczył, że przepisy te odnoszą się do sytuacji, w których koszty związane są bezpośrednio z używaniem pojazdów na potrzeby działalności gospodarczej, co nie ma miejsca w przedmiotowej sytuacji. Wyjaśnił, że miejsca parkingowe nie są związane z konkretnymi pojazdami, a ich wykorzystanie jest związane z ogólnym funkcjonowaniem firmy i zapewnieniem dostępu do biura.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że wydatki ponoszone przez spółkę na najem miejsc parkingowych przeznaczonych na użytek związany z ogólną działalnością firmy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z faktu, iż koszty najmu miejsc parkingowych nierozerwalnie związane są z działalnością biurową spółki i nie są objęte wyłączeniami wynikającymi z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Tym samym, spółka ma prawo do zaliczenia tych wydatków w ramach kosztów uzyskania przychodów w pełniej wysokości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.131.2024.3.PK