Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że wydatki na leasing roweru i zakup odzieży z logo firmy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Decyzja organu opiera się na uznaniu, że wydatki te są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i służą celom reklamowym oraz operacyjnym firmy.

Wydatki: leasing roweru i odzież z logo firmy

Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie doradztwa informatycznego planuje wyleasingowanie roweru o wartości przekraczającej 10 000 zł. Ze złożonego wniosku wynika, że rower będzie służył jako środek transportu do szybszego poruszania się i dojazdu na spotkania z klientami, a także jako reklama podczas zawodów sportowych oraz podczas treningów przygotowawczych do tych zawodów. Opisany rower będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, tzn. nie będzie użytkowany rekreacyjnie. Osoba poruszająca się tym rowerem będzie oznaczona logiem spółki w widocznym miejscu na rowerze oraz odzieży wierzchniej.

Firma argumentowała, że leasing roweru, koszty jego eksploatacji oraz zakup odzieży opatrzonej logo firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż wszystkie te wydatki są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają na celu zwiększenie przychodów firmy poprzez poprawę efektywności działania oraz reklamę. Ponadto, użytkowanie roweru ma na celu poprawę punktualności, oraz uniezależnienie się od rosnących i zmiennych kosztów paliwa. W celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia swojej interpretacji przepisów spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jej stanowisko jest zgodne z obowiązującym prawem.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów wydatków na leasing roweru oraz wydatków na zakup odzieży opatrzonej logo firmy.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazał, że spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na leasing roweru i jego eksploatację. Jeżeli firma zawarła podatkową umowę leasingu, która spełnia warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT, to opłaty ustalone w tej umowie, ponoszone w podstawowym okresie umowy z tytułu używania roweru będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W odniesieniu do wydatków na zakup odzieży oznaczonej logo firmy, organ wyjaśnił, że takie wydatki można uznać za koszty reklamowe, które są kosztami uzyskania przychodów, jeśli służą promocji firmy i zwiększają jej rozpoznawalność na rynku. Zaznaczył, że odzież opatrzona logo firmy pełni funkcję reklamową, co uzasadnia zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te, jako koszty związane z reklamą, mają na celu zwiększenie rozpoznawalności firmy i przyciągnięcie nowych klientów, co może przyczynić się do wzrostu przychodów przedsiębiorstwa.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że zarówno koszty leasingu roweru, jak i wydatki związane z jego eksploatacją oraz zakup odzieży z opatrzonej logo firmy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Organ, odwołując się do konkretnych przepisów ustawy o CIT, stwierdził, że wydatki te spełniają kryteria uznania ich za koszty podatkowe. Warunkiem koniecznym jest jednak ich odpowiednie udokumentowanie oraz przeznaczenie wyłącznie do celów firmowych, co przyczynia się do osiągnięcia lub zabezpieczenia przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 maja 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.107.2024.2.ASK