Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że zakup pierwszego mieszkania może wymagać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy jedno z małżonków miało wcześniej współwłasność nieruchomości, nie przysługuje im zwolnienie z tego podatku.

Zwolnienie z PCC - zakup pierwszego mieszkania

Wnioskodawczyni wraz z mężem planuje zakup pierwszego mieszkania z rynku wtórnego, które zamierzają nabyć jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Kobieta nie posiada i nie posiadała własności mieszkania ani żadnych praw do nieruchomości. Natomiast jej mąż w 1996 r. został wpisany w akt notarialny jako współwłaściciel lokalu mieszkalnego tytułem umowy sprzedaży. Udział ten w imieniu wówczas małoletniego nabył jego ojciec, jako ustawowy przedstawiciel. Po śmierci ojca mąż wnioskodawczyni zrzekł się wszelkich praw do tego mieszkania na rzecz matki.

Kobieta zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy w przypadku zakupu pierwszego mieszkania z rynku wtórnego, które zamierza nabyć razem z mężem, musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni przedstawiła swoje stanowisko, zgodnie z którym powinna uiścić podatek, mimo że sama nigdy nie posiadała żadnych udziałów w jakimkolwiek lokalu. Podatniczka zakładała, że wcześniejsza współwłasność jej męża w innym mieszkaniu może mieć wpływ na obowiązek podatkowy przy nowym zakupie.

Obowiązek zapłaty PCC przy zakupie mieszkania

Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe i potwierdził obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do ustawy o PCC. Wyjaśnił, że umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlega z reguły opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a obowiązek uiszczenia podatku ciąży na kupującym (kupujących). W ww. ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Następnie KIS zwróciła uwagę na art. 9 pkt 17 ustawy o PCC, z którego wynika, że w przypadku posiadania przez kupującego/kupujących w przeszłości lub na dzień zawierania umowy sprzedaży, udziału m.in. w prawie własności budynku mieszkalnego czy też lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwolnienie z opodatkowania będzie miało miejsce, jeżeli udział ten nie przekroczy 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

„Skoro więc, Pani mąż posiadał w przeszłości udział w odrębnej nieruchomości, nabyty tytułem umowy kupna sprzedaży – czyli udział nie został nabyty w drodze dziedziczenia, o którym mówi ustawodawca – to zawierając umowę sprzedaży mieszkania (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), w której kupującymi będą Pani i Pani mąż, nie będzie Pani mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 9 pkt 17 ustawy. Tym samym będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.207.2024.2.BZ