Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że wydatek na zakup smartwatcha można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego tego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz jego odpowiednie udokumentowanie.

Wydatek na smartwatch a koszty podatkowe

Wnioskodawczyni, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności artystycznej, literackiej, public relations i agencji reklamowych, zamierza dokonać zakupu smartwatcha za 1 139 zł brutto. Celem planowanego zakupu jest ulepszenie komunikacji z klientami podczas jazdy samochodem, spotkań i innych obowiązków, gdy użycie telefonu nie jest możliwe. Kobieta zapewniała, że urządzenie będzie wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, a po godzinach pracy będzie pozostawiane w stacji ładującej.

W związku z tym zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatek na ten zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że urządzenie zwiększy efektywność jej działalności, umożliwiając szybsze reagowanie na zapytania klientów, co przyczyni się do wzrostu przychodów i zabezpieczenia ich źródła. Smartwatch pozwoli na monitorowanie zapytań bez potrzeby korzystania z komputera lub telefonu, co znacząco zwiększy liczbę odpowiedzi, pozytywnie wpływając na obroty kontrahentów oraz liczbę jej zleceń.

Zaliczenie wydatku do KUP - stanowisko KIS

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia wydatku na zakup smartwatcha do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślając, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodów, jeśli istnieje związek przyczynowy między jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem lub możliwością powstania przychodu. Dodatkowo wydatki muszą być racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz ściśle związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Następnie KIS wskazała na konieczność dokonania indywidualnej analizy każdego wydatku, aby sprawdzić, czy spełnia on wymogi kwalifikujące go jako koszt uzyskania przychodów. Zauważyła, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków reprezentacyjnych. Jednak zakup smartwatcha nie ma charakteru reprezentacji, lecz ma na celu poprawę jakości i szybkości usług. Smartwatch usprawnia komunikację i zarządzanie, co bezpośrednio wpływa na efektywność działalności wnioskodawczyni, a tym samym na osiąganie i zabezpieczanie przychodów.

„Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i powołane wyżej przepisy prawne wskazać należy, że wydatek poniesiony przez Panią w związku zakupem smartwatcha, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać przy tym należy, że to na Pani, jako podmiocie odnoszącym korzyść z faktu zaliczenia wskazanego we wniosku wydatku do kosztów uzyskania przychodu wynika obowiązek wykazania związku przyczynowo-skutkowego poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również obowiązek właściwego jego udokumentowania” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.375.2024.2.KD