Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przedsiębiorca może zaliczyć wydatek na zakup roweru elektrycznego do kosztów uzyskania przychodów, o ile jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Decyzja ta wynika z racjonalnego uzasadnienia wydatku oraz jego bezpośredniego lub pośredniego związku z generowanymi przychodami.

Wydatki na zakup roweru elektrycznego a KUP

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą, rozważa zakup roweru elektrycznego o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji samochodu oraz ułatwienia przemieszczania się w miastach i dotarcia do bardziej wymagających lokalizacji związanych z jego działalnością.

Przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy zakup roweru elektrycznego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Argumentował, że wydatek ten jest uzasadniony celami jego działalności gospodarczej i powinien być uwzględniony jako koszt uzyskania przychodu.

Zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wydatek na zakup roweru elektrycznego przez przedsiębiorcę może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeśli jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasad ogólnych dotyczących kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów. Wskazał, że kluczowym elementem jest racjonalne uzasadnienie wydatku w kontekście działalności gospodarczej oraz jego bezpośredni lub pośredni związek z osiąganymi przychodami. Przypomniał, że koszty te muszą zostać poniesione przez podatnika i nie mogą mu być w żaden sposób zwrócone.

KIS podkreśliła, że podatnik ma obowiązek udowodnienia, iż wydatek faktycznie został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zaznaczyła, że każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, a wydatki muszą być odpowiednio udokumentowane, aby mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu. Organ zwrócił również uwagę na konieczność wykazania przez podatnika, że wydatek jest definitywny (rzeczywisty) i że pozostaje w związku z prowadzoną działalnością.

„Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne należy stwierdzić, że jeżeli podstawowym celem i sposobem korzystania z roweru elektrycznego jest wykorzystanie w działalności gospodarczej, to wydatek poniesiony na jego zakup może Pan zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.425.2024.2.KP