W artykule przedstawiono interpretację organów administracji skarbowej dotyczącą zwolnienia od podatku VAT w przypadku działalności edukacyjnej i usług opiekuńczych prowadzonych przez Miasto. Analiza obejmuje sprzedaż posiłków przez stołówki szkolne oraz pobieranie opłat za pobyt w przedszkolu i wydanie dokumentów szkolnych. Autorzy artykułu omawiają stan faktyczny, stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej lub Ministerstwa Finansów oraz podsumowują interpretację, wskazując na konsekwencje dla Miasta i innych samorządów lokalnych.

Odliczenie VAT - działalność oświatowa i usługi opiekuńcze

Wnioskodawca, czyli Miasto, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miasto rozlicza podatek od towarów i usług łącznie z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym jednostkami budżetowymi zajmującymi się działalnością oświatową, takimi jak przedszkola i szkoły. Placówki oświatowe realizują zadania własne Gminy w zakresie edukacji publicznej. Miasto, w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli, świadczy usługi sprzedaży posiłków poprzez stołówki szkolne. Stołówki te nie mają charakteru komercyjnego, a sprzedaż posiłków jest związana z wykonywaniem zadań opiekuńczych przez placówki oświatowe. Koszty posiłków są kalkulowane zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Miasto pobiera opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa ukończenia szkoły. Opłaty te są pobierane na podstawie odpowiednich przepisów, takich jak rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ustawa o opłacie skarbowej.

W związku z powyższym, Miasto zadało pytanie, czy prowadzenie tych działań, związanych z edukacją publiczną i usługami opiekuńczymi, jest działalnością gospodarczą zwolnioną od podatku VAT czy też jest to działalność niepodlegająca ustawie o VAT, jako czynności statutowe wykonujące zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej i usług opiekuńczych.

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Miasto, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) lub Ministerstwo Finansów (MF) przedstawiają swoje stanowisko. Powołują się na przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług oraz inne regulacje prawne.

Działalność Miasta związana z edukacją publiczną i usługami opiekuńczymi nie podlega opodatkowaniu VAT

Na podstawie udzielonej interpretacji wynika, że działalność Miasta związana z edukacją publiczną i usługami opiekuńczymi nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Miasto wykonuje zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej i usług opiekuńczych, co stanowi podstawę zwolnienia od podatku VAT. Dotyczy to zarówno sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne, jak i pobierania opłat za pobyt w przedszkolu oraz za wydanie dokumentów szkolnych. Interpretacja ta ma zastosowanie dla Miasta, które jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Dla organów administracji skarbowej wynika z interpretacji, że działalność Miasta w zakresie edukacji publicznej i usług opiekuńczych nie podlega opodatkowaniu VAT. Organom tym zaleca się uwzględnienie tej interpretacji przy rozpatrywaniu spraw podatkowych związanych z działalnością oświatową samorządów lokalnych.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.359.2018.12.MD