Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości dokonania darowizny samochodu wykupionego z leasingu i przeznaczonego na cele osobiste. Według KIS, taka czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca, będący wspólnikiem Spółki, planuje przekazać samochód na cele prywatne, a omawiana interpretacja ma dla niego istotne znaczenie. Artykuł wyjaśnia, jakie są zasady opodatkowania w takiej sytuacji i jakie konsekwencje ma to dla pytającego.

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu na cele osobiste a VAT

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej, która zawarła umowy leasingu operacyjnego na trzy samochody osobowe wykorzystywane do celów związanych z działalnością gospodarczą. Umowy leasingu zostały zakończone, a Spółka wykupiła samochody i wystawiła faktury na siebie. Następnie, na zebraniu wspólników, podjęto uchwałę o wycofaniu samochodów z majątku Spółki i przeniesieniu ich na cele osobiste wspólników, co spowodowało przekształcenie współwłasności na współwłasność w częściach ułamkowych. Wnioskodawca rozważa dokonanie darowizny jednego samochodu, który nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej.

Darowizny samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), dokonanie darowizny samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na cele osobiste nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki, nie będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w ustawie o VAT, dlatego czynność darowizny nie będzie rozumiana jako działalność gospodarcza w rozumieniu tej ustawy.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, Wnioskodawca będzie mógł dokonać darowizny samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego na cele osobiste bez konieczności opodatkowania podatkiem VAT. Jest to korzystne dla Wnioskodawcy, który chce przekazać samochód na cele prywatne. Interpretacja ta ma znaczenie zarówno dla pytającego, który otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie, jak i dla organów administracji skarbowej, które wyjaśniają, jakie są zasady opodatkowania w takiej sytuacji.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.159.2023.5.AA