Wprowadzenie: W artykule omawiamy kwestię zwolnienia od podatku VAT w przypadku przekazania ruchomości do spółki samorządowej przez Powiat. Czy Powiat, jako podatnik VAT, może skorzystać z przewidzianego zwolnienia w przypadku, gdy te towary będą używane wyłącznie na cele działalności zwolnionej? Zgodnie z interpretacją Krajowej Izby Skarbowej lub Ministerstwa Finansów, takie przekazanie może być objęte zwolnieniem podatkowym. Zapraszamy do lektury, aby poznać szczegóły i stanowisko w tej sprawie.

Zwolnienie VAT przy przekazaniu ruchomości do spółki samorządowej

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie jest Powiat, który realizuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji oraz ochrony zdrowia. W związku z tym Powiat jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, jednakże nie uznaje się go za podatnika w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Powiat posiada także udziały w spółce samorządowej, która prowadzi szpital i świadczy usługi zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Powiat zamierza przekazać do spółki ruchomości, które nabył nieodpłatnie po zlikwidowanym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz te, które zakupił we wcześniejszych latach i oddał w bezpłatne użyczenie. Powiat pyta o zwolnienie od podatku VAT w przypadku dokonania takiego przekazania.

Aport w postaci sprzętu medycznego a zwolnienie VAT

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie dostawy towarów w postaci aportu do spółki samorządowej, gdzie towary te będą używane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT, korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Krajowa Izba Skarbowa lub Ministerstwo Finansów powinny potwierdzić to stanowisko.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją Krajowej Izby Skarbowej lub Ministerstwa Finansów, w przypadku przekazania ruchomości do spółki samorządowej, gdzie towary te będą używane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT, można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że dostawa tych towarów nie będzie opodatkowana podatkiem VAT. Wnioskodawca może zastosować to zwolnienie w przypadku dokonania przekazania ruchomości do spółki samorządowej.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.234.2023.1.KK