Gmina A realizuje przedsięwzięcie dotyczące odbioru i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych od mieszkańców. Dofinansowanie na ten cel zostało uzyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednakże, Gmina napotyka problem z odliczeniem podatku VAT związanej z tym projektem. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, co oznacza, że zostaje on uznany za koszt kwalifikowalny. W artykule omówimy konsekwencje tej decyzji i jej wpływ na finanse Gminy A.

VAT od odbioru i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych

Gmina A realizuje przedsięwzięcie pn. „(…)”, które polega na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy. Dofinansowanie na to przedsięwzięcie zostało uzyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia, Gmina przeprowadziła kampanię informacyjną, po której pracownicy Urzędu Miasta i Gminy prowadzili zapisy osób, które zgłosiły odpady do odbioru. Odbiór odpadów zawierających azbest jest potwierdzany protokołem przez właściciela nieruchomości oraz przez przedstawiciela Gminy. Po zakończeniu przedsięwzięcia, Gmina zapłaci wykonawcy fakturę za wykonaną usługę.

Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednak nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z umową o udzielenie dotacji, wypłata dotacji nastąpi po przedłożeniu dokumentów m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, iż Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Jeśli brakuje interpretacji, podatek VAT będzie uznany za koszt niekwalifikowalny.

Przedsięwzięcie nie jest realizowane w celu osiągnięcia przychodów, a odbiorcami końcowymi są mieszkańcy Gminy. Gmina wskazała, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) lub Ministerstwo Finansów (MF) odpowiedziało na zapytanie Gminy, stwierdzając, że Gmina A nie ma możliwości odliczenia i odzyskania podatku VAT. Zatem podatek VAT winien być dla Gminy kosztem kwalifikowalnym.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji KIS lub MF wynika, że Gmina A nie ma możliwości odzyskania podatku VAT związanej z realizacją przedsięwzięcia pn. „(…)”. Podatek VAT należy zaliczyć do kosztów kwalifikowalnych. Dla Gminy oznacza to, że nie będzie mogła odzyskać podatku VAT, który poniosła w związku z tym przedsięwzięciem. Natomiast organy administracji skarbowej powinny uwzględnić ten podatek jako koszt kwalifikowalny w przypadku wypłaty dotacji zgodnie z umową o udzielenie dotacji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.197.2023.1.AR