W wyniku złożonego zapytania interpretacyjnego, Ministerstwo Finansów potwierdza, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i budynków jest zwolniona z opodatkowania VAT. Decyzja ta dotyczy Spółdzielni, która planuje sprzedaż nieruchomości. Zgodnie z interpretacją prawa, wartość gruntu będzie wliczana do podstawy opodatkowania, jednak nie będzie pobierany podatek VAT od nabywców. Ta decyzja może wpłynąć na atrakcyjność transakcji dla Spółdzielni oraz zmniejszy obciążenia finansowe dla nabywców.

Użytkowanie wieczyste gruntu a VAT

Zapytanie interpretacyjne zostało złożone przez Spółdzielnię, która jest użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego budynkami i budowlami. Spółdzielnia posiada prawo użytkowania wieczystego oraz własność budynków i budowli, które nabyła w 1994 roku na podstawie umowy o oddanie działki w wieczyste użytkowanie i przeniesienia własności budynków zawartej z Gminą. Budynek był wynajmowany od 1991 roku do chwili obecnej, a Spółdzielnia teraz chce sprzedać prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami. Nabywcami będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli zwolniona z VAT

KIS lub MF stwierdziło, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, dostawa budynków i budowli jest zwolniona z VAT, jeśli od momentu ich zasiedlenia minęło więcej niż 2 lata. Ponadto, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, wartość gruntu należy wliczyć do podstawy opodatkowania i do całości zastosować stawkę właściwą dla sprzedaży budynków i budowli. Dotyczy to również gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym.

Podsumowanie:

Wynika z interpretacji, że sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto, wartość gruntu należy wliczyć do podstawy opodatkowania i zastosować stawkę właściwą dla sprzedaży budynków i budowli. Dla Spółdzielni oznacza to, że nie będzie musiała pobrać VAT od nabywców, co może wpłynąć na atrakcyjność transakcji. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że nie będą egzekwowane żadne należności VAT związane z tą transakcją.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.182.2023.2.MPA