W artykule omawiana jest interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie odliczenia podatku VAT w przypadku udziału w projekcie badawczym. Wnioskodawca, który był instytutem prowadzącym badania i prace rozwojowe, zwrócił się do KIS z zapytaniem dotyczącym odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług podczas realizacji międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego produkcji roślin ozdobnych. KIS wydał interpretację, zgodnie z którą Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ projekt nie jest związany z odpłatnym świadczeniem usług, a wyniki będą upowszechniane nieodpłatnie. Artykuł skupia się na analizie stanowiska KIS i jego konsekwencjach dla podmiotów uczestniczących w projektach badawczych.

Odliczenie podatku VAT w przypadku udziału w projekcie badawczym

Stan faktyczny: Wnioskodawca, który jest instytutem prowadzącym badania i prace rozwojowe, zwrócił się z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie odliczenia podatku VAT. Wnioskodawca uczestniczył w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym produkcji roślin ozdobnych, który był finansowany ze środków publicznych. W trakcie realizacji projektu, Wnioskodawca ponosił różne koszty, takie jak koszty materiałów, sprzętu, usług serwisowych itp. Planowane było również rozpowszechnianie wyników projektu poprzez publikacje naukowe, artykuły branżowe, konferencje naukowe, materiały upowszechnieniowe, poradniki itp. Wnioskodawca twierdził, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w trakcie realizacji Projektu.

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego

Stanowisko KIS: KIS w swojej odpowiedzi odwołał się do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług. Ponadto, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko podatnikom, którzy wykonują działalność gospodarczą. KIS stwierdził, że w przypadku konkretnego Projektu, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. KIS uzasadnił swoje stanowisko tym, że Projekt nie jest związany z odpłatnym świadczeniem usług, a wyniki będą upowszechniane nieodpłatnie. KIS wskazał również na interpretacje prawa podatkowego, które wydawał w przeszłości, potwierdzające to stanowisko.

Podsumowanie

Z przedstawionej interpretacji wynika, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w trakcie realizacji Projektu, ponieważ nie ma związku z odpłatnym świadczeniem usług. Wyniki Projektu będą upowszechniane nieodpłatnie, co oznacza, że nie będą one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że nie będą one zobowiązane do dokonywania zwrotów podatku VAT w przypadku tych kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.218.2023.2.MG