Centrum Kultury zwróciło się z zapytaniem do organów administracji skarbowej dotyczącym możliwości odliczenia podatku VAT od faktur zakupowych związanych z inwestycją polegającą na budowie publicznej toalety z opłatą za korzystanie z niej. W zapytaniu podatnik pytał o to, czy może zmniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na fakturach, ponieważ inwestycja nie będzie przynosiła zysków. Według interpretacji organów administracji skarbowej, Centrum Kultury nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z inwestycją, ponieważ toaleta nie będzie wykorzystywana do działań opodatkowanych. Co to oznacza dla podatników i jakie są konsekwencje takiej interpretacji?

Odliczenie podatku VAT od wydatków na realizację zadania przez Centrum Kultury

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 6 czerwca 2023 r. dotyczyła prawa do odliczenia podatku VAT w kontekście realizacji zadania przez Centrum Kultury. Zgodnie z interpretacją, Centrum Kultury nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami na realizację zadania.

Stan faktyczny przedstawiony w interpretacji dotyczył Centrum Kultury, które jako czynny podatnik VAT realizuje zadanie polegające na stworzeniu ogólnodostępnej toalety. Wydatki związane z tym zadaniem były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Centrum Kultury. Toaleta będzie obiektem ogólnodostępnym, za korzystanie z której będzie pobierana opłata przez zamontowany na niej automat. Pobór opłat zostanie przekazany Gminie jako zadanie z zakresu administrowania obiektami użyteczności publicznej. Obiekt nie będzie wykorzystywany przez Centrum Kultury do prowadzenia działalności opodatkowanej.

Pytanie postawione przez Centrum Kultury brzmiało: "Czy Centrum Kultury przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT z faktur otrzymanych w związku z towarami i usługami nabytymi w celu realizacji zadania?". Stanowisko wnioskodawcy było jasne - Centrum Kultury nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami na realizację zadania.

Centrum Kultury nie ma prawa do odliczenia VAT

Krajowa Informacja Skarbowa podzieliła stanowisko wnioskodawcy. W uzasadnieniu swojej decyzji, KIS wskazała, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Centrum Kultury, efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do żadnych czynności opodatkowanych - Centrum Kultury nie będzie wykonywało żadnych czynności opodatkowanych. W konsekwencji, warunek związkuponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi nie zostanie spełniony. Z tego względu, Centrum Kultury nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację tego zadania.

KIS podkreśliła, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W przypadku Centrum Kultury, obiekt nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej, a zatem nie przysługuje mu prawo do odliczenia VAT.

Podsumowanie

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że Centrum Kultury nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami na realizację zadania. Interpretacja ta ma kluczowe znaczenie dla innych podmiotów planujących podobne inwestycje, które muszą uwzględnić tę decyzję w swoich planach finansowych i budżetowych.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.265.2023.2.AK