Gmina zwróciła się do organu podatkowego o interpretację prawa dotyczącą odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z budową ścieżki rowerowej. Wnioskodawca argumentuje, że gmina nie powinna być traktowana jako podatnik VAT, ponieważ realizuje zadania określone w prawie i operacja budowy ścieżki rowerowej nie generuje dochodów podlegających opodatkowaniu. Celem wniosku jest uzyskanie pewności, czy gmina posiada prawo do odliczenia VAT od tych wydatków.

Prawo do odliczenia podatku VAT przy budowie ścieżki rowerowej

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 13 czerwca 2023 r. dotyczyła prawa do odliczenia podatku VAT w kontekście budowy ścieżki rowerowej. KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Stan faktyczny: Gmina, będąca czynnym podatnikiem VAT, realizuje projekt budowy ścieżki rowerowej jako część zadania budżetowego. Projekt ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym celem operacji jest budowa ścieżki rowerowej prowadzącej do jednej z największych atrakcji turystycznych w powiecie - nieczynnego drewnianego młyna wodnego. Gmina nie planuje pobierać opłat za korzystanie z nowo powstałej ścieżki rowerowej, ani nie przewiduje innych działalności odpłatnych na tym terenie.

Pytanie i stanowisko wnioskodawcy: Gmina zadała pytanie, czy ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków udokumentowanych fakturami na przedsięwzięcie budowy ścieżki rowerowej. Gmina stanęła na stanowisku, że nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od tych wydatków, ponieważ zrealizowana operacja nie generuje żadnych dochodów podlegających opodatkowaniu VAT.

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z tym projektem

Stanowisko organu podatkowego: Krajowa Informacja Skarbowa zgodziła się ze stanowiskiem Gminy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko wówczas, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Gminy, budowa ścieżki rowerowej jest realizowana jako zadanie własne, niegenerujące dochodów podlegających opodatkowaniu VAT. Dlatego też, Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z tym projektem.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.302.2023.1.NW