Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą możliwości odliczenia VAT przez gminę w związku z realizacją projektu rekreacyjno-turystycznego nadbrzeża. KIS zauważyła, że organy władzy publicznej nie są uznawane za podatników VAT w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Wynika z tego, że gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki związane z projektem, ponieważ efekty jego realizacji nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych.

Realizacja projektu rekreacyjno-turystycznego nadbrzeża a VAT

Gmina (...) złożyła zapytanie do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. (...), którego celem jest zwiększenie przestrzennej konkurencyjności i dostępności do infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie rekreacyjne terenu nadbrzeża i stworzenie strefy rekreacji. Gmina oczekiwała odpowiedzi, czy będzie mogła odliczyć podatek VAT z faktur, skoro efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych.

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

KIS poinformowała, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu. Powołała się przy tym na przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym organy władzy publicznej nie są uznawane za podatników w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. KIS zauważyła jednak, że art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przewiduje prawo podatnika do odliczenia podatku VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji KIS wynika, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją projektu pn. (...), ponieważ efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych ani do czynności opodatkowanych. Jednocześnie KIS przypomniała, że organy władzy publicznej nie są uznawane za podatników podatku VAT w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.298.2023.1.MPA