W artykule omawiamy kwestię odliczenia podatku VAT z faktur zakupu dotyczących budowy budynku komunalnego. Wnioskodawcą jest gmina, która realizuje inwestycję polegającą na budowie mieszkań komunalnych. Krajowa Informacja Skarbowa wydała stanowisko, że gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ inwestycja dotyczy działalności zwolnionej z VAT. Artykuł analizuje argumentację organów administracji skarbowej i przedstawia konsekwencje wynikające z tej interpretacji.

VAT z faktur zakupu dotyczących budowy budynku komunalnego

Wnioskodawcą w sprawie jest gmina (…), która jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku komunalnego, który zostanie przekazany do gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach inwestycji zostaną wybudowane 30 mieszkań komunalnych, z czego dwa będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek będzie posiadał również piwnice lokatorskie, kotłownię gazową, pomieszczenia gospodarcze i miejsca postojowe. Po zakończeniu budowy budynek zostanie przekazany do użytkowania Zakładowi B., który będzie administrował budynkiem i pobierał opłaty z tytułu najmu mieszkań. Gmina zakupuje towary i usługi związane z budową budynku, które są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT. W związku z tym, Gmina zadała pytanie, czy będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu dotyczących budowy budynku komunalnego.

Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu dotyczących budowy budynku komunalnego. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy wykorzystują towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Gminy, wynajem lokali mieszkalnych w budynku komunalnym będzie zwolniony z podatku VAT, a miejsca postojowe będą ogólnodostępne, bez pobierania opłat. Ponadto, w budynku nie planuje się budowy lokali użytkowych przeznaczonych na wynajem pod działalność gospodarczą. Dlatego też, podatek naliczony z faktur zakupu dotyczących budowy budynku komunalnego nie będzie podlegał odliczeniu.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organów administracji skarbowej wynika, że Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu dotyczących budowy budynku komunalnego. Ponieważ inwestycja dotyczy działalności zwolnionej z VAT, a wynajem mieszkań będzie zwolniony z podatku VAT, nie ma związku pomiędzy zakupem towarów i usług a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Oznacza to, że Gmina nie będzie mogła odliczyć podatku naliczonego z tych faktur. Wnioskodawca powinien uwzględnić to przy rozliczaniu się z podatku VAT związanych z inwestycją.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-1.4012.693.2022.2.PS