W artykule omawiamy prawo do odliczenia podatku VAT z faktur opisujących opłatę TOP (tj. opłatę z tytułu braku odbioru minimalnych ilości paliw gazowych). Czy podatnikom, którzy nabywają paliwa gazowe w ramach wieloletnich umów, przysługuje to prawo? Według interpretacji KIS, zasada neutralności podatkowej nakazuje uwolnienie podatnika od ciężaru ekonomicznego związanego z podatkiem naliczonym. W przypadku spółek wykorzystujących paliwa gazowe w procesach produkcyjnych, przysługuje im prawo do odliczenia VAT od opłaty TOP. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami tej interpretacji.

Odliczenie VAT z opłaty TOP

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, który rozlicza się za okresy miesięczne. Spółka prowadzi sprzedaż towarów i usług, z których większość podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Spółka zawarła wieloletnie umowy z podmiotem dostarczającym hurtowo paliwa gazowe, w ramach których ustalono obowiązek odbioru określonej ilości paliw gazowych oraz dodatkową opłatę (tzw. opłatę TOP) w przypadku braku odbioru minimalnej ilości paliwa. Sprzedawca uznaje opłatę TOP za wynagrodzenie należne mu z tytułu świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca zapytał, czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących opłatę TOP.

Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od opłaty TOP

Według KIS/MF, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących opłatę TOP. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Chociaż nabycie opisanych usług nie jest bezpośrednio powiązane z konkretną sprzedażą opodatkowaną, to zasada neutralności podatkowej umożliwia obniżenie podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego przy nabyciu towarów i usług, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu. Zasada neutralności podatkowej jest fundamentem konstrukcji podatku VAT i nakazuje uwolnienie podatnika od ciężaru ekonomicznego związanego z podatkiem naliczonym. Przy ocenie prawa do odliczenia VAT, należy szeroko interpretować zasadę neutralności, aby uwolnić podatnika od kosztów podatku naliczonego. W przypadku Spółki, która wykorzystuje nabywane paliwa gazowe w procesach produkcyjnych, które prowadzą do sprzedaży opodatkowanej VAT, przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od opłaty TOP.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS/MF, że Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących opłatę TOP. Zasada neutralności podatkowej wymaga, aby podatnik był uwolniony od ciężaru ekonomicznego związanego z podatkiem naliczonym. W przypadku Spółki, która wykorzystuje paliwa gazowe w procesach produkcyjnych, przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od opłaty TOP, ponieważ ta działalność podlega opodatkowaniu VAT. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że powinny uwzględniać to prawo podatników do odliczenia podatku naliczonego w przypadku opłat TOP.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-3.4012.688.2022.1.MP