Park Narodowy zadał pytanie dotyczące odliczenia VAT od zakupu samochodów elektrycznych i stacji ładowania w ramach projektu elektromobilności. Krajowa Izba Skarbowa udzieliła interpretacji, stwierdzając, że PN ma prawo odliczyć podatek od tych zakupów, jeśli wykorzystują je do zadań statutowych. Jednakże, jeśli stacja ładowania będzie udostępniana odpłatnie, PN będzie musiał opodatkować tę czynność VAT-em. Artykuł omawia szczegóły interpretacji podatkowej dla Parku Narodowego.

VAT od zakupu samochodów elektrycznych i stacji ładowania

W ramach zgłoszenia interpretacyjnego, Park Narodowy (dalej: PN) złożył pytanie odnośnie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupem samochodów elektrycznych i stacji ładowania. PN realizuje projekt związany z elektromobilnością w parkach narodowych, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Zadaniem PN jest zakup x pojazdów zeroemisyjnych oraz dwóch stacji ładowania, które będą wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed szkodnictwem leśnym, edukacji ekologicznej oraz do obsługi administracyjnej. PN zapytał, czy ma możliwość odliczenia VAT od tych zakupów.

PN jako podatnik VAT czynny ma prawo do odliczenia VAT

Krajowa Izba Skarbowa (KIS) odpowiedziała, że PN jako podatnik VAT czynny ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionych samochodów elektrycznych i stacji ładowania, ponieważ te czynności nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Samochody i stacja ładowania będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych PN, które nie przynoszą przychodów. Jednakże, jeśli stacja ładowania będzie udostępniana odpłatnie, PN będzie musiał opodatkować tę czynność VAT-em. W przypadku drugiej stacji ładowania, która ma być ogólnodostępna, PN również nie będzie mógł odliczyć VAT od jej zakupu, ponieważ nie osiągnie żadnych przychodów z jej eksploatacji.

Podsumowanie

Zgodnie z udzieloną interpretacją, Park Narodowy ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów elektrycznych i stacji ładowania, które będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych parku. Jednakże, jeśli stacja ładowania będzie udostępniana odpłatnie, PN będzie musiał opodatkować tę czynność VAT-em. W przypadku drugiej stacji ładowania, która ma być ogólnodostępna, PN nie będzie mógł odliczyć VAT od jej zakupu, ponieważ nie osiągnie żadnych przychodów z jej eksploatacji. Interpretacja ta ma zastosowanie dla pytającego, czyli Parku Narodowego, oraz dla organów administracji skarbowej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.518.2022.3.AS